h

SP pleit voor méér stemlokalen bij Kamerverkiezingen in coronatijd

8 oktober 2020

SP pleit voor méér stemlokalen bij Kamerverkiezingen in coronatijd

Foto: NiederlandeNet / Flickr

In vragen aan het stadsbestuur roept de SP het college op te zorgen voor méér stemlocaties bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Dit om de drempel om te gaan stemmen in tijden van corona zo laag mogelijk te houden. In een brief aan de Kamer heeft minister Ollongren laten weten dat veel stemlokalen waarschijnlijk niet bruikbaar zijn in de anderhalve-meter-samenleving. Gemeenten verwachten daarom dat er komende verkiezingen minder stembureaus zullen zijn. SP-fractievoorzitter Erik Flentge: “De houding van de minister is erg afwachtend. Daarom roept de SP op te zorgen voor niet minder, maar méér stemlokalen. Juist in crisistijd is het van groot belang dat de democratie goed blijft functioneren.”

De SP wil onder meer dat het stadsbestuur serieus werk gaat maken van alternatieve stemlocaties. Zo kan er gekeken worden naar stemlocaties in de buitenlucht. Je kunt een tentopstelling in de buitenlucht met hekken zo inrichten dat mensen goed afstand kunnen houden. Wellicht dat ook concertzalen dit keer gebruikt kunnen worden als stembureau. Daarnaast zijn er de meer ‘gebruikelijke’ manieren om voor extra stemlokalen te zorgen zoals mobiele stemlocaties bij verzorgingstehuizen of hogescholen. Ten slotte is het slim om nu alvast bij schoolbesturen te inventariseren of het niet mogelijk is komend jaar extra stembureaus in schoolgebouwen te openen. 

De SP spoort het stadsbestuur vooral aan om creatief en vindingrijk te zijn in de zoektocht naar oplossingen. Flentge: “Er ligt natuurlijk geen kant en klaar draaiboek klaar voor het organiseren van verkiezingen in coronatijd. Maar de Tweede Kamerverkiezingen zijn te belangrijk om zomaar te accepteren dat er straks op minder plekken gestemd kan worden.
In deze moeilijke tijden moet je er juist voor zorgen dat mensen zo gemakkelijk mogelijk hun stem kunnen laten horen.”

U bent hier