h

140 huizen naar woningzoekende leraren en zorgmedewerkers

22 april 2021

140 huizen naar woningzoekende leraren en zorgmedewerkers

Foto: Foto: Jorrit Lousberg / Flickr

Afgelopen jaar konden 100 zorgmedewerkers en 40 leraren die anders geen eigen woonplek hadden, dankzij een voorrangsregeling toch een betaalbaar huis krijgen. Ivens: “Dat is goed nieuws voor deze woningzoekenden, en goed nieuws voor de stad die zo afhankelijk is van de belangrijke beroepen die deze woningzoekenden beoefenen. Laat duidelijk zijn dat het belangrijkste is dat er meer betaalbare woningen komen in Amsterdam. Maar zolang de woningnood zo hoog is, kunnen we met deze voorrangsregeling helpen om mensen met cruciale beroepen waar een tekort aan is voor de stad te behouden.”

Sinds vorig jaar hebben corporaties na afspraken met huurders en gemeente jaarlijks 100 tot 200 betaalbare woningen beschikbaar voor mensen met een beroep waar een tekort aan is. Voorrang op een woning is één van de maatregelen om deze groepen voor de stad te behouden. Ook arbeidsvoorwaarden en bijvoorbeeld vervoer zijn belangrijke dingen die meespelen of mensen in een tekortberoep in Amsterdam aan het werk blijven.

Het stadsbestuur wil dat naast zorgmedewerkers en leraren, volgend jaar ook politieagenten met voorrang terecht kunnen in een betaalbare woning. De voorrangsregeling die vorig jaar van start ging wordt later dit jaar aangepast en uitgebreid. Naast het toevoegen van agenten aan de voorrangsregeling, gaat het stadsbestuur ook de uitvoering van de regeling verbeteren. Zo blijkt uit een evaluatie dat door onduidelijkheden over de woning nog te vaak woningen worden afgewezen door de woningzoekende. Ook moet eerder duidelijk worden of een woningzoekende binnen de regeling past, zodat huizen sneller terecht komen bij de groepen die ze het hardst nodig hebben.

Kijk voor meer informatie over de huidige voorrangsregeling voor beroepsgroepen op de website van de gemeente:

 https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/servicecentrum-onderwijs/voorrang-huurwoningen-amsterdams/

U bent hier