h

1400 illegaal gebruikte woningen weer bewoond

1 april 2021

1400 illegaal gebruikte woningen weer bewoond

Het stadsbestuur heeft vorig jaar het illegale gebruik van 1400 woningen opgespoord. De woningen worden nu weer normaal volgens de regels bewoond. Dat is het resultaat van een intensieve woonfraude-aanpak van de gemeente, samen met onder meer de corporaties.

SP-wethouder Laurens Ivens: “De woningnood is enorm in onze stad. Dat betekent helaas ook dat er mensen zijn die buiten de regels om, vaak voor veel geld, illegaal woningen verhuren. Het is triest dat we dat zo vaak tegenkomen, maar tegelijkertijd is het goed nieuws dat er aan die situaties een eind is gemaakt. We schrijven hoge boete uit voor de huisjesmelkers, en 1400 woningzoekenden hebben weer een plek om te wonen. ”

De meest opgespoorde vorm van woonfraude was het illegaal onderverhuren van een corporatiewoning. Dat werd afgelopen jaar ruim 500 keer geconstateerd. Andere vormen van woonfraude zijn het illegaal verhuren van woonruimte aan toeristen, illegale verkamering (zonder vergunning en huurdersbescherming), of bijvoorbeeld het gebruiken van een woning als wietplantage. Ook het jarenlang laten leegstaan van een woning geldt als een vorm van woonfraude: de woning wordt immers niet gebruikt waar die voor bedoeld is.

U bent hier