h

SP: Bouw nieuwe Meervaart op huidige plek, géén prestigeproject in Sloterplas

5 mei 2021

SP: Bouw nieuwe Meervaart op huidige plek, géén prestigeproject in Sloterplas

Foto: BonstraGeert / Wikimedia Commons

Als het aan de SP ligt krijgt Nieuw-West een nieuwe Meervaart op de huidige locatie. SP-raadslid Tiers Bakker: “We zetten een streep door de plannen voor een prestigeproject in de Sloterplas.” Er is geen overtuigend draagvlak vanuit de buurt, de Sloterplas verdient bescherming en het is in crisistijd niet uit te leggen dat Amsterdam een dergelijk prestigeproject start. Bouwen in de Sloterplas kan hoge onvoorziene kosten met zich meebrengen. Daarvan kennen we de voorbeelden bij eerdere megaprojecten uit het verleden. Dit geld kan beter besteed worden aan toegankelijke kunst en cultuur in de buurt.”

De SP onderschrijft de noodzaak om te investeren in culturele voorzieningen buiten de Ring. Als stadsdeel met de meeste inwoners, verdient Nieuw-West een flinke investering in goede culturele voorzieningen. Door niet te kiezen voor een prestigeproject in de Sloterplas, maar voor een mooi nieuw theater op de huidige locatie, besparen we uiteindelijk flink wat miljoenen. Deze miljoenen kunnen dan worden gebruikt om de programmering van de Meervaart tijdelijk elders onder te brengen en te investeren in een brede basis aan culturele voorzieningen in de buurt.

Wat de SP betreft is het al langere tijd  duidelijk dat nieuwbouw in de Sloterplas voor veel verdeeldheid zorgt onder buurtbewoners. Een nieuw theater op de huidige locatie kan daarentegen wel op steun rekenen. Ook zijn de kosten voor nieuwbouw op de huidige locatie veel beter in te schatten dan bij een technisch ingewikkelde exercitie als bouwen in het water.  Geld dat bespaard wordt door niet te kiezen voor een prestigeproject kan en moet dan vervolgens weer geïnvesteerd worden in culturele voorzieningen in de buurt.  

Bakker:  “De nieuwe Meervaart moet vooral een theater zijn waar mensen uit de buurt graag komen en geen prestigeproject.  Laten we de miljoenen voor Nieuw-West doeltreffend investeren in kunst en cultuur in de buurt.
De bewoners in Nieuw-West hebben daar recht op.”

U bent hier