h

Amsterdam stuurt brandbrief naar Den Haag over dakloosheid

22 juni 2021

Amsterdam stuurt brandbrief naar Den Haag over dakloosheid

Foto: SP

In een brandbrief aan de regering vraagt Amsterdam snel extra maatregelen om problemen rondom dakloosheid aan te pakken. De brandbrief is ondertekend door SP-wethouder wonen Laurens Ivens en wethouder zorg Simone Kukenheim samen met de directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningbouwcorporaties en de voorzitter van het Platform Opvanginstellingen Amsterdam. 

Het aantal Amsterdamse dak- en thuislozen is in de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld en de wachtlijsten voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen zijn hoog. Op dit moment wachten er ongeveer tweeduizend volwassenen, jongvolwassenen en gezinnen op een verblijfsplek. Dat terwijl er een groot tekort is aan betaalbare woningen. Daarnaast zorgt de coronacrisis voor meer economische daklozen en een toename van het aantal aanvragen voor ondersteuning. SP-wethouder Laurens Ivens: "Pas met een dak boven het hoofd vinden mensen de rust en stabiliteit om na te denken over een volgende stap richting een zelfstandig leven."

Amsterdam heeft een nieuw programma ontwikkeld om de dakloosheid in de stad te bestrijden. Daarin wordt ingezet op vroege signalering, maar wordt er ook een daklozenkantoor geopend. Kwetsbare Amsterdammers kunnen straks in dat kantoor onder meer aankloppen bij ervaringsdeskundigen. Ook het aantal geschikte woningen moet volgens het plan worden opgeschroefd, maar om dat te realiseren heeft Amsterdam steun nodig. De gemeente dringt aan op extra maatregelen ter bestrijding van woningnood, maar verlangt bijvoorbeeld ook structurele financiering.

"Dakloosheid is een groot probleem in Amsterdam en de grens van wat wij zelf kunnen oplossen is bereikt", aldus Ivens. "We hebben hulp uit Den Haag en de rest van het land nodig. Als iemand eenmaal op straat belandt is het heel moeilijk om weer uit die situatie te komen. Pas met een dak boven het hoofd vinden mensen de rust en stabiliteit om na te denken over een volgende stap richting een zelfstandig leven. Pas dan kunnen ze echt werken aan herstel.”

Reactie toevoegen

U bent hier