h

SP lanceert ambitieus concept-verkiezingsprogramma: 'Amsterdam linksaf'

11 oktober 2021

SP lanceert ambitieus concept-verkiezingsprogramma: 'Amsterdam linksaf'

Foto: SP

De SP Amsterdam lanceert een ambitieus concept-verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.
Het programma heeft de titel  “Amsterdam linksaf. Voor een sociaal Amsterdam: voorstellen tegen de tweedeling en de macht van het grote geld.” De SP wil dat stevig wordt ingegrepen om de toenemende verschillen tussen Amsterdammers te verkleinen. Betaalbaar wonen is een belangrijk speerpunt van de SP. In heel Nederland is de wooncrisis voelbaar. In het populaire Amsterdam wordt de schaarste extra sterk gevoeld. De huurders en andere woningzoekenden staan met hun rug tegen de muur. Er moet tegenwicht komen tegen landelijk liberaal beleid. Lage inkomens en middeninkomens kunnen de marktprijzen niet betalen.  Daarom zet de SP in op een radicale oplossing: elke sociale huurwoning die verkocht dreigt te worden door een woningcorporatie moet worden opgekocht door Amsterdam. Kortom: er gaat niet één sociale huurwoning van een woningcorporatie de vrije markt op. Ook willen we sociale huurwoningen van particuliere verhuurders die hoge huren dreigen te krijgen opkopen. 

Tweedeling neemt toe
Amsterdam is een prachtige wereldstad met twee gezichten. We stonden tijdens de coronacrisis massaal voor elkaar klaar. Toch zijn de verschillen in de stad groter geworden. Veel Amsterdammers zijn in deze Coronatijd hun baan verloren of failliet gegaan en weten niet hoe ze rond moeten komen. De rijen voor de vele (informele) voedselbanken in Amsterdam nemen toe. Terrwijl  brievenbusfirma’s en trustkantoren aan de Zuidas miljarden doorsluizen naar belastingparadijzen, hebben veel starters het nakijken als een parasiet als Blackstone woningen voor hun neus wegkaopt. 

De SP stelt de volgende maatregelen voor: 

Wonen
- We verbieden beleggers huizen op te kopen om voor veel geld te verhuren. Zo voorkomen we dat koopwoningen voor de neus van gewone woningzoekenden worden weggekaapt.
- We gaan de wildgroei aan tijdelijke huurcontracten tegen. 

Zorg

- Amsterdam gaat samen met de Buurtteams, de GGD en andere betrokken een aanvalsplan lanceren tegen ‘ziekmakende ongelijkheid.’ Omdat veel gezondheidsproblemen voortkomen uit omstandigheden als slechte huisvesting, schuldenproblematiek en werkloosheid, richten we ons niet alleen op gezondheidspreventie, maar ook op het bestrijden van sociaaleconomische ongelijkheid. We gaan extra investeren in de zogenaamde ontwikkelbuurten, waarbij we niet alleen deze buurten fysiek opknappen, maar ook sociale problemen in kaart brengen en zo goed mogelijk oplossen.

- We geven Amsterdamse ouderen de mogelijkheid om samen oud te worden in het zorgbuurthuis, een kleinschalige woonvorm waarbij ouderen van hun oude dag kunnen genieten in hun eigen buurt. Vast personeel en vaste gezichten maken de zorg persoonlijk. Een plek in het zorgbuurthuis is niet afhankelijk van de dikte van je portemonnee, maar betaalbaar voor iedereen. 

Energie en klinaat
- Energie en warmte zijn een eerste levensbehoefte. Het opwekken en leveren van schone energie horen daarom niet thuis bij private partijen die zoveel mogelijk winst willen maken. We brengen de energievoorziening terug in publieke handen met de oprichting een gemeentelijk energiebedrijf. Daarnaast helpen we lokale energiecoöperaties organiseren, verenigingen waarvan alle Amsterdammers lid kunnen worden. 

Werk
- De komende decennia gaat Amsterdam honderdduizenden woningen verduurzamen. Hiervoor zijn tientallen miljoenen beschikbaar gemaakt en gestopt in een Klimaatfonds en Duurzaamheidsfonds. Amsterdam moet de investering van deze miljoenen gaan koppelen aan een baangarantie voor mbo-studenten die een opleiding volgen in de bouw, elektro- en installatietechniek.
- We maken de huidige werkbrigade twee keer zo groot. In de werkbrigade kunnen werkzoekenden werkervaring opdoen in een maatschappelijke baan en daarvoor een eerlijk salaris krijgen. Bij bijstandsgerechtigden die hiervoor kiezen, vullen we hun uitkering aan tot het minimumloon.
- Huidige en toekomstige werknemers van de gemeente Amsterdam krijgen allemaal een salaris van minimaal 14 euro per uur.

Armoedebestrijding 
- We breiden de armoedebestrijding uit naar 130 % van het sociaal minimum. Eerder is op voorspraak van de SP het recht op minimavoorzieningen uitgebreid naar 120% van het wettelijk sociaal minimum. We zetten nu de stap extra en maken daar nu 130% van.

Deze en vele andere voorstellen om de tweedeling te lijf te gaan treffen Amsterdammers  in het SP-verkiezingsprogramma. Wij werken graag samen met iedereen die streeft naar een sociaal Amsterdam.

U bent hier