h

Amsterdam stimuleert betaalbaar wonen in omgebouwde bedrijfspanden

21 januari 2022

Amsterdam stimuleert betaalbaar wonen in omgebouwde bedrijfspanden

Het stadsbestuur gaat de bouw van betaalbare huizen aanjagen door een tijdelijke financiële stimuleringsregeling in te voeren voor betaalbare huizen in bijvoorbeeld voormalige bedrijfspanden, kantoren of hotels. SP-wethouder Jakob Wedemeijer: “Amsterdam heeft een tekort aan betaalbare huizen. Er is de afgelopen jaren enorm veel gebouwd maar dat ging niet vanzelf, en dat blijft ook niet vanzelf zo doorgaan. De economie draait op volle toeren en de bouw wordt steeds duurder, waarmee de kans ook steeds groter wordt dat vastgoedeigenaren níet kiezen voor het ombouwen naar woningen en het oude pand doorverhuren. We geven nu een flinke slinger aan zulke zogenoemde transformatieprojecten die bijdragen aan de broodnodige betaalbare huizen in onze stad.”

De gemeente is in Amsterdam eigenaar van 80% van de grond. Vastgoedeigenaren betalen voor de gemeentegrond die zij gebruiken via het erfpachtsysteem. Als een bedrijfspand wordt gesloopt of omgebouwd zodat er iets anders kan komen, moet de eigenaar naar de gemeente om de grondprijs opnieuw te bepalen. Met de tijdelijke regeling rekent de gemeente een gunstiger tarief voor sociale en middeldure huurwoningen.

Jakob Wedemeijer: “Sociale en middeldure woningbouw op plekken waar nu nog bedrijfspanden, kantoren of hotels staan is de beste nieuwbouw die we kunnen doen. We voegen huizen in de stad toe, we sparen de groengebieden, en het zijn huizen waarbij we afspraken maken over wat een huis mag kosten.” De regeling wordt over een jaar geëvalueerd om te kijken wat het heeft opgeleverd, en ook te zien wat tegen die tijd de situatie is rondom de economische groei, de bouwkosten en het tekort aan bouwvakkers.

U bent hier