h

Nieuw stadsbestuur van PvdA GroenLinks en D66 bezuinigt niet op zichzelf maar wel op de zorg voor Amsterdammers

25 mei 2022

Nieuw stadsbestuur van PvdA GroenLinks en D66 bezuinigt niet op zichzelf maar wel op de zorg voor Amsterdammers

Foto: Gemeente Amsterdam / Gemeente Amsterdam

De nieuwe coalitie van PvdA, GroenLinks en D66 heeft vandaag zijn plannen gepresenteerd voor de komende vier jaar. Het nieuwe stadsbestuur gaat de OZB (belasting voor huizenbezitters) verhogen en flink bezuinigingen op de zorg. Op het terrein van de woningbouw en volkshuisvesting is nog niet alles duidelijk.  Zeker is wel dat de partijen willen gaan inzetten op ‘flexwoningen’ en dat ondanks het afschaffen van de verhuurderheffing (belasting op sociale huur) er geen extra sociale woningbouw bij gaat komen. De verdeling bij nieuwbouw blijft 40 % sociaal, 40% middeldure huur en 20% vrije sector.   

SP-fractievoorzitter Remine Alberts: “In de zorg gaan harde klappen vallen, daar wordt flink bezuinigd. Ook de woningnood wordt met deze plannen niet opgelost. Maar het meest opvallende is toch wel dat ‘de Stopera weer goed voor zichzelf zorgt’. Zo komt er een negende wethouder bij het college en wordt er extra geld
vrijgemaakt voor de ondersteuning van politieke partijen. Dat is foute boel. Wel bezuinigen op de zorg voor Amsterdammers, maar niet op je eigen organisatie.”

Er zijn nog een aantal andere zaken die opvallen aan het coalitieakkoord.  Zo ziet de coalitie af van de OBA Next, een prestigieuze bibliotheek op de Zuidas. In plaats daarvan moet er een bibliotheek in Zuidoost komen die minder geld kost. Op groen en sportaccommodaties gaat flink bezuinigd worden. Op het terrein van de gemeentelijke belastingen wordt niet alleen de OZB, maar ook de afvalstoffenheffing aangepast. Deze wordt vanaf volgend jaar verlaagd.  Verder staan er in het collegeakkoord een hoop plannen die nog verder uitgewerkt moeten worden. Een nieuwe ronde bezuinigingen is hierbij niet uitgesloten.

Verder ingezoomd op het woonbeleid van het nieuwe college is  zoals gezegd veel nog onduidelijk. Op een aantal vlakken wordt het SP-beleid uit de vorige coalities voortgezet. Zo blijven er strenge regels gelden tegen het verkameren van woningen en blijven Amsterdammers uit de buurt voorrang houden bij het toewijzen van nieuwbouwwoningen.

Alberts: “Met het verdwijnen van de verhuurderheffing, is het echt een gemiste kans dat er niet wordt geïnvesteerd in méér sociale woningbouw. Amsterdammers zitten te springen om een betaalbare woning. Positief aan de plannen is wel dat met het verhogen van de OZB de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat laatste kan op steun van de SP rekenen.”

U bent hier