h

Afscheid van SP-wethouder Jakob Wedemeijer

3 juni 2022

Afscheid van SP-wethouder Jakob Wedemeijer

Foto: SP

Afgelopen woensdag nam SP-wethouder Jakob Wedemeijer afscheid van de Amsterdamse raad. Met zijn vertrek komt een einde aan 8 jaar college deelname van de SP. Lees en bekijk hier zijn afscheidsspeech terug: over het belang van sociale woningbouw, vertrouwen geven aan Amsterdammers in de bijstand en over de jongeren van het Bindelmeercollege in Zuidoost.  

Toen ik net werd benoemd als stadsdeelbestuurder in Amsterdam Zuidoost kwam ik op het Bindelmeercollege. Ik ben eerlijk gezegd vergeten voor wat precies. Maar een ding zal ik niet vergeten: een groepje opgeschoten jongens sprak mij aan en zei zoiets als “Je moet niet denken dat je ook maar iets te zeggen hebt. We nemen niks aan van jou of de rest van de gemeente”. Dit zijn mijn woorden. We hadden een heel goed gesprek waarin de  gigantische kloof tussen politiek en inwoners opnieuw duidelijk werd. De mensen die mijn kennen weet dat ik hou van ingewikkelde problemen. Dus ik dacht: Challenge accepted.

Ik ging het gesprek aan om er achter te komen naar wie ze wel luisterden. Dat bleek dan te gaan om bepaalde sleutelpersonen met gezag. Voor mij een start van een bijzondere tocht in Zuidoost samen met mijn collega’s Tanja Jadnanansing en Dirk de Jager. Ik denk dat we trots kunnen zijn op het feit dat na onze aanzet het duidelijk dat gebieden zoals Zuidoost alleen kunnen verbeteren als er langdurig, minstens 20 jaar, consistent wordt gewerkt. Dat zit nu wel tussen alle politieke oren. Ik zou er voor willen pleiten omdat te doen voor alle gebieden waar er achterstanden zijn om in te lopen zoals Noord en Nieuw West, maar ook bv een Kolenkitbuurt of andere wijken in Amsterdam. Laten we dat niet vergeten. Meer dan ooit is dat nodig gezien de oplopende inflatie en de energiearmoede.  Laten we er met zijn allen voor zorgen dat niemand door het ijs zakt.  

Met mijn afscheid eindigt ook de periode van 8 jaar collegedeelname van mijn partij, de SP. Ik wil daar ook heel even bij stilstaan. Het is voor onze partij een spannende periode geweest, waarin we tegenslagen hebben meegemaakt, maar vooral heel veel belangrijke dingen hebben bereikt. Toen de SP begon was het marktdenken nog zeer dominant. We kunnen er trots op zijn dat we onderdeel zijn geweest van een beweging die dit denken heeft gekanteld waardoor er nu veel meer ruimte is gekomen om aan andere meer collectieve oplossingen te denken dan het uitzetten in de markt. Ook is er veel meer draagvlak om door middel van wetgeving de markt verder te reguleren. Allemaal goede ontwikkelingen die verder gebracht moeten worden.  

Daarnaast zie ik tot mijn genoegen dat er koerswijzigingen zijn die de bestuursperiode van  de SP overleven. Ik denk aan de 40-40-20 regel voor de nieuwbouw die in 2017 is ingesteld waarbij de prijs 80% van de nieuwbouwwoningen gereguleerd wordt. Of de totaal andere manier hoe de gemeente met bijstandsgerechtigden omgaat: op basis van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Ook in de nieuwe periode worden deze wijzigingen doorgezet.  

Afscheid nemen van collegedeelname van de SP is aan de ene kant jammer, maar aan de andere kant ook goed. Besturen is nooit een doel op zich, maar een middel om onze idealen te verwezenlijken. Het blijft voor iedereen die actief is in de politiek belangrijk om te beseffen dat bestuursdeelname geen vanzelfsprekendheid is. En voor de SP geen voorwaarde om het verschil te maken. Of het nu in het college is of vanuit de oppositie in de raad en vanaf de straat: de SP zal zich blijven inzetten voor een socialere stad, waarin iedereen erbij hoort en mee kan doen.  

Ik wil het graag kort houden. Er staat nog veel op de agenda. Ik wil iedereen van chauffeur en bode tot GMT-lid bedanken voor de gegeven ondersteuning, in het bijzonder mijn eigen team. Mijn collega’s van B&W dank ik voor de zeer collegiale ontvangst en ondersteuning.  Ik dank u als Raad voor de constructieve discussies in commissie en Raad. Ik dank de SP voor de kans die de partij mij heeft gegeven om deze mooie stad te besturen. Ik dank Tanja en Dirk voor de mooie gezamenlijke tocht in Zuidoost. Maar het meest bedank ik mijn vrouw en kinderen voor de offers, het begrip en ondersteuning die zij hebben gegeven. Het gaat u allen goed!

U bent hier