h

Amsterdam moet Noord-Holland volgen en partnerschap met Peking en Shenzen stoppen

25 juli 2022

Amsterdam moet Noord-Holland volgen en partnerschap met Peking en Shenzen stoppen

Foto: Nosha / Flickr

De Chinese stad Shenzen 

Onlangs maakte de provincie Noord-Holland bekend het samenwerkingsverband met de Chinese provincie Shandong te beëindigen. Vanwege de vele mensenrechtenschendingen in China en het onderdrukken van minderheden als de Oeigoeren drong de Statenfractie van de SP al langer aan op het stopzeten van deze samenwerking. “Nu de provincie het goede voorbeeld heeft gegeven moet de gemeente Amsterdam volgen en het partnerschap met de steden Peking en Shenzen stopzetten”, aldus SP-raadslid Remine Alberts.

Uit de brief waarin de provincie het stoppen van de samenwerking met Shandong bekendmaakte, wordt niet helemaal duidelijk wat nou de precieze aanleiding is geweest voor het provinciebestuur om tot dit besluit te komen. Mede op advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken stelde de provincie eerder nog de samenwerking niet te willen beëindigen, maar een ‘kritisch-constructieve’ houding aan te willen nemen. 

Amsterdam heeft momenteel een ‘partnerschap’ met de Chinese steden Peking en Shenzen. Als het gaat om mensenrechten en de situatie van de Oeigoeren in China laat Amsterdam zich net als de provincie adviseren door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Alberts: “Nu Noord-Holland eindelijk aanleiding ziet om de samenwerking te verbreken kan Amsterdam eigenlijk niet anders dan volgen. De SP roept het stadsbestuur dan ook op om actie te ondernemen.”

U bent hier