h

REMINDER: DONDERDAG 17 NOVEMBER 2022 ALGEMENE LEDENVERGADERING AMSTERDAM

15 november 2022

REMINDER: DONDERDAG 17 NOVEMBER 2022 ALGEMENE LEDENVERGADERING AMSTERDAM

Foto: SP / SP

Graag nodigen wij alle leden van de SP in Amsterdam uit voor onze algemene ledenvergadering op 17 november om 19:30 uur in De Boomspijker. We hebben meerdere onderwerpen van groot belang om met jullie te bespreken en wij kiezen een nieuws bestuur.

Bestuur:
Om ons bestuur weer op volle kracht te krijgen, stellen we voor het uit te breiden naar acht leden. Er ligt een voordracht die het huidige bestuur van harte ondersteunt met een goede mix van ervaring en nieuw talent en waarmee we vol vertrouwen verder kunnen bouwen aan de afdeling Amsterdam.

Provinciale Staten en Eerste Kamer:
In maart 2023 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Die zijn belangrijk voor het toekomstige beleid in Noord Holland, inclusief Amsterdam, maar ook omdat de uitslag de toekomstige samenstelling van de Eerste Kamer gaat bepalen.

Belangrijk omdat deze regering daar op dit moment geen meerderheid heeft en dat moet wat ons betreft zo blijven.Ter voorbereiding van de regioconferentie op 3 december willen we het concept verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst op informele wijze met jullie doornemen.

Heel de Mens:
Tenslotte is onlangs het nieuwe concept beginselprogramma, Heel de Mens, verschenen. Van groot belang omdat we daarmee onze politieke basisprincipes gaan vastleggen voor de komende tien jaar.
Ook deze tekst willen we op informele wijze met jullie bespreken, ter voorbereiding van de formele behandeling op de regioconferentie van 3 december 2022 in Landsmeer en de definitieve vaststelling op het congres van 3 juni 2023.

Vertegenwoordiger Regioconferentie 3 december in Landsmeer. Je kunt je opgeven op de ALV om onze afdelingsvertegenwoordiger te zijn, dat kan ook al via amsterdam@sp.nl

Donderdag 17 november 19:30
Inloop: 19:15
De Boomspijker
adres: Recht Boomsloot 52  1011 EC

U bent hier