h

Half miljoen extra om wachtlijsten huishoudelijke zorg weg te werken

14 november 2022

Half miljoen extra om wachtlijsten huishoudelijke zorg weg te werken

Foto: SP

Een voorstel van de SP, GroenLinks, PvdA en D66 om extra geld uit te trekken voor hulp bij het huishouden is aangenomen door de gemeenteraad. In totaal wordt er 500.000 euro vrij gemaakt om een begin te maken met het wegwerken van de lange wachtlijsten. SP-raadslid Remine Alberts: “Dit geld is hard nodig. De wachttijd voor huishoudelijke zorg is veel te lang. Dit leidt tot schrijnende situaties. Er zijn verhalen bekend van ouderen die snel hulp nodig hebben omdat ze onlangs uit het ziekenhuis ontslagen zijn, maar geen hulp kunnen krijgen.”    

Amsterdammers die hulp nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege ouderdom of een beperking, kunnen via de gemeente hulp krijgen bij huishoudelijke taken als schoonmaken en de was doen. Door bezuinigingen en veranderde regelgeving vanuit het Rijk is de huishoudelijke zorg de laatste jaren steeds meer onder druk komen te staan. Met minder geld moeten gemeenten steeds meer mensen helpen.

Het gevolg van dit kabinetsbeleid is dat in Amsterdam ongeveer tweeduizend Amsterdammers op de wachtlijst staan. De gemiddelde wachttijd voor iemand die in Amsterdam hulp aanvraagt is inmiddels opgelopen tot  meer dan negen maanden. Alberts: “De wachttijd in Amsterdam is absurd lang en dat is onacceptabel. Het is goed dat Amsterdam nu de portemonnee trekt om een begin te maken met het wegwerken van de wachtlijsten. Maar eigenlijk zou het Rijk ons gewoon voldoende geld moeten geven om fatsoenlijke zorg te leveren.”

De 500.000 euro die nu beschikbaar wordt gesteld zal waarschijnlijk niet genoeg zijn om de gehele wachtlijst weg te werken. De SP wil dan ook dat er de komende periode nog meer geld beschikbaar komt om de gehele wachtlijst weg te werken. In een aangenomen voorstel van de SP wordt het stadsbestuur opgedragen in kaart te brengen hoeveel geld hier precies voor nodig is.  

U bent hier