h

SP wil referendum over verkoop van het Afval Energie Bedrijf

20 december 2023

SP wil referendum over verkoop van het Afval Energie Bedrijf

Foto: FaceMePLS / Creative Commons Attribution 2.0

Als het aan de SP ligt komt er een referendum over het besluit van de gemeente om het Afval Energie Bedrijf (AEB) te gaan verkopen. Via een referendum kunnen Amsterdammers zich dan uitspreken over de vraag of het AEB moet worden verkocht.

SP-raadslid Erik Bobeldijk: ‘Afvalverwerking is een overheidstaak. Het AEB
moet daarom in handen van de overheid blijven. Het AEB is nu van de gemeente en daarmee van alle Amsterdammers. De SP vindt dat de Amsterdammers zich daarom hierover zouden moeten kunnen uitspreken en we nemen daarom het initiatief voor een referendum.’

In de zomer van 2019 verkeerde het verzelfstandigde AEB in zeer zwaar weer. Verbrandingsovens werkten niet meer en financieel stond de afvalwerker op instorten. De situatie was zelfs zo ernstig dat op enig moment het Amsterdamse huisvuil niet meer dreigde te worden opgehaald.


Foto: FaceMePLS / Creative Commons Attribution 2.0

Door het noodlijdende AEB met miljoenen te hulp te schieten, heeft de gemeente Amsterdam toen een hoop ellende kunnen voorkomen.
De verzelfstandiging van het AEB in 2014, waarbij de afvalverwerking ‘op afstand wordt gezet’, past in de opmars om publieke taken speelbal te maken van de marktwerking.

De nu voorliggende verkoop van de aandelen zou het definitieve
sluitstuk van privatisering zijn. Het AEB is niet het eerste nutsbedrijf dat het
stadsbestuur wil privatiseren. In 2009 verkoopt Amsterdam zijn aandelen NUON, de voorloper van energiebedrijf Vattenfall. 

De gevolgen van deze privatisering zijn merkbaar. Hoewel de gemeente op alle mogelijke manieren probeert Amsterdammers met een hoge energierekening te hulp te schieten - van het isolatie-offensief tot en met de energietoeslag - worden Amsterdammers nog steeds geplaagd door een hoge rekening.


Foto: SP / SP

Het lukt de overheid niet meer om doeltreffend in te grijpen, omdat we zeggenschap hebben weggegeven en ons afhankelijk hebben gemaakt van commerciële partijen. De verkoop aan commerciële partijen heeft ook tot gevolg dat de winst in private zakken verdwijnt. En dat alleen mensen en organisaties met veel geld straks de zeggenschap hebben over deze publieke dienst.

De winst van het AEB zal straks niet meer terugvloeien naar Amsterdammers in de vorm van een lagere afvalstoffenheffing of geïnvesteerd worden in andere maatschappelijk nuttige doelen. De winst is straks voor de (buitenlandse) aandeelhouders.

De crisis van het AEB in 2019 en de huidige energieprijzen laten zien dat
basisvoorzieningen, van energie tot afvalverwerking, niet ongestraft aan commerciële partijen kunnen worden overgelaten. Vroeg of laat moet de overheid altijd bijspringen om een crisis te bezweren en publieke belangen te borgen.


Foto: Gemeente Amsterdam / Gemeente Amsterdam

SP-raadslid Erik Bobeldijk: ‘Verkwansel de publieke belangen van Amsterdam niet in ruil voor een zak geld.’ Als het aan de SP ligt, houden we het AEB in publieke handen en daarom nemen we dit initiatief voor een referendum. De Amsterdammers mogen dan beslissen over hun AEB, hun afvalverwerking en hun duurzaamheidsdoelstellingen bij de afvalscheiding.

U bent hier