h

SP en GroenLinks: Neem belang van de buurt mee in vergunningverlening

16 april 2024

SP en GroenLinks: Neem belang van de buurt mee in vergunningverlening

Foto: SP

De Van Eeghenstraat in Zuid waar bewoners kampen met verzakkingen

De Amsterdamse fracties van de SP en GroenLinks komen met een gezamenlijk initiatiefvoorstel om de belangen van de buurt beter mee te laten wegen in het proces van vergunningverlening. De gemeente zou voor ze overgaat tot het verstrekken van een omgevingsvergunning, goed moeten kijken naar mogelijke nadelige effecten van verbouwingen op de buurt. SP-raadslid Remine Alberts: “Veel Amsterdammers ervaren de gemeente als een stempelmachine voor bouwbedrijven en ontwikkelaars. Dit moet anders. Amsterdam moet weer naast zijn inwoners gaan staan.”

Of het nu gaat om het opsplitsen van appartementen in De Pijp, het verkameren van woningen in Osdorp of het onderkelderen van statige panden in de Van Eeghenstraat, de voorbeelden waarbij Amsterdammers aan de bel trekken over de nadelige gevolgen van de bouwwoede in de stad zijn talrijk. Het is voor inwoners soms lastig echt gehoor te vinden bij de gemeente. Vergunningverlening wordt vaak bekeken door een juridische bril en de ontwikkelaar heeft alles ‘keurig dichtgetimmerd’. Een enkeling weet de weg door de instanties en haalt uiteindelijk zijn of haar gelijk via de bestuursrechter, maar veel vaker druipen buurtbewoners teleurgesteld af.

Om in de vergunningverlening de balans tussen de belangen van de eigenaar van het pand  en de buurt en leefbaarheid terug te brengen, stellen de SP en GroenLinks meerdere maatregelen voor. De invoering van de Omgevingswet per 1 januari jl. maakt het mogelijk dat meer rekening wordt gehouden met de leefbaarheid, gezondheid en participatie.

Eén van de belangrijkste is dat Amsterdam voortaan  het voorzorgprincipe beter moet gaan toepassen. Dit betekent dat mogelijke schade en andere nadelige effecten op de buurt van tevoren goed in kaart moeten worden gebracht. Hierdoor wordt voorkomen dat nadelige gevolgen pas tijdens of na verbouwing aan het licht komen. Ook wordt de bewijslast voor oorzaak van de schade omgedraaid. Op deze manier moet het voor Amsterdammers gemakkelijker worden om hun gelijk te halen bij de instanties wanneer zij kampen met schade als gevolg van de verbouwingen.

GroenLinks-raadslid Nienke van Renssen: “Bij het verstrekken van omgevingsvergunningen zijn de belangen van omwonenden de afgelopen jaren onbedoeld te veel uit het oog verloren. Dit voorstel is een mooie eerste stap om dit recht te zetten en ervoor te zorgen dat Amsterdam weer optreedt als hoeder van het algemene belang en naast zijn inwoners gaat staan.”

Het voorstel is op dinsdagmiddag 16 april ingediend. Dan krijgt eerst het stadsbestuur de gelegenheid om te reageren en dan zal het voorstel in juli door de gemeenteraad besproken worden. 

U bent hier