h
Standpuntenlijst

Cultuur

BETAALBARE ATELIERS

Kunstenaars spelen een belangrijke rol in de samenhang en het zelfkritische vermogen van een samenleving. Kiezen voor het kunstenaarschap betekent nog te vaak bikkelhard werken voor een karige beloning. Om het vak van kunstenaar aantrekkelijk te houden, verlagen we de broedplaatsentarieven en schaffen we de verkoopverplichting van werk af. De omzetverplichting verruilen we voor een productieverplichting.

BIBLIOTHEKEN

We zijn ontzettend trots op de centrale bibliotheek op het Oosterdokseiland. Maar bibliotheken moeten ook in de buurten te vinden zijn. Bij een groeiende stad hoort ook een groeiend aantal bibliotheken.

BUITENKUNST

We zijn voor meer kunst in de openbare ruimte. We vinden het belangrijk dat bewoners kunnen meebeslissen over kunstwerken die worden geplaatst in hun openbare ruimte en over kunstprojecten in de wijk.

FESTIVALS EN EVENEMENTEN

Er moet ruimte zijn voor festivals en evenementen op plekken waar overlast beperkt is, met een maximum aantal evenementen per locatie.

GEMEENTELIJK VASTGOED VOOR CULTUUR

We zetten ons in om een deel van het gemeentelijk vastgoed in te richten voor cultuur. Dat kan door een aantal gebouwen om te vormen tot ateliers en broedplaatsen die we in gebruik laten nemen door kunst- en cultuurproducenten.

GRATIS NAAR HET MUSEUM

Iedereen moet kunnen genieten van kunst en het beleven van kunst moet worden aangemoedigd. Alle Amsterdammers krijgen jaarlijks een kaartje om een museum in de stad gratis te bezoeken. Kinderen uit minimagezinnen krijgen gratis toegang met de Stadspas. Grote musea worden gastvrijer door ‘s avonds langer open te blijven.

KUNSTSUBSIDIES

Bij het verstrekken van kunstsubsidies wordt beter gekeken of de aanvrager kunst en cultuur op een toegankelijke manier aanbiedt voor een breed publiek. Initiatieven waar mensen gratis (of goedkoop) met kunst in aanraking kunnen komen en kunst(instellingen) in de buurt vinden we belangrijk. Zij krijgen voorrang bij het verstrekken van subsidie.

LOKALE MEDIA

Media en journalistiek op buurt-, wijk- of stadsdeelniveau spelen een cruciale rol in de Amsterdamse samenleving en democratie. We willen buurtjournalistiek, buurtmedia als radio- en televisiestations en wijkkranten stimuleren. Daar trekt de gemeente geld voor uit zodat iedere Amsterdammer op de hoogte kan zijn van wat er speelt in de buurt.

PRIORITEIT VOOR DE AMSTERDAMSE KUNSTENAAR

We gaan afkicken van de internationaliseringsverslaving van cultuurbeleidsmakers en museumdirecteuren en ons actief inzetten voor de lokale kunst- en cultuursector in alle wijken van de stad. Onafhankelijke instellingen, zoals kleine galeries, podia en werkruimtes gerund door kunstenaars zelf, krijgen meer financiering voor vestiging en toegankelijkheid voor een breed publiek. De waarde van kunst voor Amsterdam is daarbij leidend, niet de prijs voor de wereldmarkt.

SLAVERNIJMUSEUM

Het Nationaal Slavernijmuseum wordt zo snel mogelijk gerealiseerd.

SPREIDING VAN CULTUUR DOOR DE HELE STAD

Ondanks dat bijna alle delen van Amsterdam een rijke culturele diversiteit en geschiedenis kennen, blaakt vooral de grachtengordel van kunst en cultuur. Andere stadsdelen verdienen het niet om achter te blijven. We willen cultuur daarom beter verspreiden door de stad. Mensen in met name Nieuw-West, Zuidoost en Noord verdienen meer mogelijkheden om zich met kunst en cultuur bezig te houden.

VRIJPLAATSEN EN RAFELRANDEN

Vrijplaatsen waar kunstenaars ongestoord hun gang kunnen gaan (rafelranden) zijn typerend voor en onmisbaar in de Amsterdamse cultuursector. We zetten ons in om deze unieke pareltjes zo veel mogelijk te behouden, zodat onze Amsterdamse kunstenaars de stad en zijn inwoners kunnen blijven verrijken met hun werk.

U bent hier