h
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Hoofdstuk 6: Kunst en cultuur voor iedereen

Amsterdam kent een heel rijk cultureel en creatief verleden en heden. Kunst en cultuur zijn een levensader van onze stad, een bron van creativiteit, ontspanning en vernieuwing. Het Amsterdamse nachtleven bruiste en dat moet terugkomen. We willen de culturele en kunstzinnige rijkdom niet alleen behouden, maar uitbreiden. Amsterdam heeft zijn bijzondere karakter mede gekregen door de creatieve rafelranden, waar groepen kunstenaars, makers en andere betrokken Amsterdammers inspiratie geven aan de stad, waar vernieuwing ontstaat en waar een krachtig tegenwicht wordt geboden aan de fantasieloze en afstandelijke vercommercialisering van de publieke ruimte. 

Kunst en cultuur slaken noodkreten. De culturele en creatieve sector heeft door jarenlange bezuinigen van opeenvolgende kabinetten en de coronapandemie harde klappen gehad. Herstel mag niet afhankelijk worden van de grillen van de markt en private sponsoren.

Dus moeten we hierin investeren. Tegelijk moet Amsterdam de sector ruimte geven om de inhoud en werkwijze zelf te bepalen, met veel minder sturende regeltjes. Oprechte kunst stoort zich tenslotte niet aan conventies, heeft lak aan beleefdheden en geen boodschap aan taboes of zogenaamde ‘goede smaak’. 

Amsterdam redt de kunsten in de stad 

Een kwetsbare infrastructuur van oefenruimtes, opnamestudio’s, kleine en grote podia, geluidstechnici, managers, opleidingen, podiumbouwers, artiesten, muzikanten en producers staat door corona op omvallen. Zalen moesten een groot deel van hun personeel ontslaan. Duizenden werkers in deze sector zien hun gedeelde levenswerk in elkaar storten. 

Het is daarom tijd om de kunsten in de stad te redden. Sectoren in de kunst en cultuur, die kwaliteit leveren en worstelen om te overleven, kunnen daarom aanspraak maken op steun van een speciaal daartoe ingesteld fonds. Het aantal instellingen dat aanspraak maakt op langjarige financiële ondersteuning van de stad wordt stap voor stap uitgebreid.

De beste stadspromotie is een bloeiend cultureel leven. Het geld dat is gereserveerd voor ‘citymarketing’ – de promotie van de stad – wordt voortaan ingezet voor Amsterdamse kunst en cultuur.

We stimuleren popmuziek en podiumkunsten

Samen met de provincie komen we tot een basisinfrastructuur voor een gezonde popcultuur, zowel voor amateurs als professionals. Die basisinfrastructuur bewaken we. Onder de vleugels van een daadkrachtige nationale popkoepel, ontwikkelt Amsterdam samen met de provincie een eigen popkoepel, wat een expertisepunt is voor jonge makers, maar ook dient als ‘popmakelaar’ voor scholen die gastdocenten zoeken en bewaker van de lokale en provinciale popinfrastructuur.

Bij het toelaten van festivals moet, naast de nu gangbare afwegingen zoals geluidsoverlast en het milieu, ook gekeken worden naar wat een organisatie bereid is te doen om ook gedurende het jaar te investeren in het popklimaat in de regio. We begeleiden jonge makers, producers en andere betrokkenen om hun stem ook te laten horen binnen de industrie zelf. We schenken speciale aandacht aan de kleine poppodia die hun wortels hebben in het jeugd- en welzijnswerk. 

Kunst en cultuur voor iedereen

Alle Amsterdammers krijgen jaarlijks een kaartje om een museum in de stad gratis te bezoeken. Grote musea worden gastvrijer door 's avonds langer open te blijven.

Cultuur heeft beoefenaars nodig, die ergens het vak moeten leren. De SP zet in op het ondersteunen van ‘buurtcultuur’ in de breedste zin van het woord, bijvoorbeeld buurttheaters, volksopera en kleine poppodia.

Foto: BonstraGeert / Wikimedia Commons

Een moderne bibliotheek in elke buurt 

We willen in elke buurt een moderne en goed uitgeruste bibliotheek. De bibliotheek mag nooit de dupe zijn van bezuinigingsbeleid. De bibliotheek is een spil voor ontmoeting, gesprek en verdere ontwikkeling van mensen. Het is een plek waar je terecht kunt om rustig te studeren of een krant te lezen, je kunt laten inspireren, ontmoeten, of gewoon gebruik kunt maken van de computer. Ook voorgelezen worden is helaas niet in ieder gezin vanzelfsprekend. Voor sommige kinderen is de wijkbibliotheek de eerste plek waar ze in aanraking komen met boeken en voor veel jongeren is de bibliotheek de enige plek waar zij rustig hun huiswerk kunnen maken. Iedere buurt verdient daarom een moderne bibliotheek.

Muziekscholen: Muziekscholen staan garant voor kwaliteit. We breiden daarom het laagdrempelige muziekonderwijs uit. Via minimaregelingen zorgen we ervoor dat ouders met een kleine beurs hun kinderen naar muziekles kunnen sturen en ieder kind een instrument kan leren bespelen.

Rafelranden, broedplaatsen: De stad moet lucht houden voor rafelranden, waar initiatieven neerstrijken van kunstenaars, makers en andere geïnteresseerden. Die rafelranden moeten we beschermen. Er moet meer ruimte komen voor broedplaatsen, binnen en buiten woonwijken. We willen meer aandacht voor muurschilderingen en streetart, met speciale aandacht voor lokaal streetart-talent, dat zich maximaal moet kunnen ontplooien.

Kunstsubsidies: Bij het verstrekken van kunstsubsidies letten we erop of voldoende instellingen worden ondersteund die kunst en cultuur op een toegankelijke manier aanbieden. Initiatieven waar mensen gratis (of erg goedkoop) met kunst in aanraking kunnen komen zijn van grote waarde. 

U bent hier