h

Fractie gemeenteraad

Remine Alberts

Fractievoorzitter

(06) 23 98 22 09

Algemene zaken, Openbare orde en veiligheid, Zorg, Onderwijs, Volkshuisvesting, Klimaat en energie

Erik Bobeldijk

Gemeenteraadslid

(06) 21 28 50 38

Ruimtelijke ordening, Woningbouw, Verkeer en vervoer, Openbare ruimte en groen, Economie, Financiën, Cultuur en monumenten

Jim Haijen

Commissielid

(06) 23 03 07 72

Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding en Duurzaamheid en Circulaire economie

U bent hier