h

* locatie gewijzigd* Algemene ledenvergadering SP Amsterdam

LET OP, LOCATIE GEWIJZIGD

Vanwege een miscommunicatie zal de bijeenkomst niet plaatsvinden in buurthuis Lydia, maar komen we bijéén in de Mansveltschool, aan de Karel Doormanstraat 125 in Amsterdam West.  Excuses voor het ongemak!

Op donderdagavond 19 september organiseert de SP Amsterdam de
algemene ledenvergadering in aanloop naar de regioconferentie én het
landelijk congres. We gaan het deze avond hebben over het concept
congresstuk en de voordracht voor het nieuwe partijbestuur.
Samen gaan we bespreken hoe wij onze organisatie gaan versterken zodat wij weer gaan groeien! 

Elk SP-lid is van harte welkom om mee te doen. Meld je aan voor de ledenvergadering door een mail te sturen naar secretariaatamsterdam@sp.nl.
De vergaderstukken zijn vanaf 13 september online te vinden op amsterdam.sp.nl/alv2019. Als je je aanmeldt voor de ledenvergadering krijg je de stukken ook via e-mail.

Deze avond kiezen we ook de afvaardiging namens de afdeling Amsterdam
voor de regioconferentie en het congres. Vermeld het daarom bij je
aanmelding als je je wil opgeven voor de regioconferentie en het
congres. Deadline hiervoor is 16 september.

Algemene ledenvergadering SP Amsterdam
Datum: 19 september 20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.30)
Locatie: Mansveltschool, aan de Karel Doormanstraat 125 in Amsterdam West

Datum en tijd: 
donderdag, 19 september, 2019 - 20:00
Waar: 
Mansveltschool, aan de Karel Doormanstraat 125 in Amsterdam West

U bent hier