h

Verbeterplan zorg met medewerkers opstellen

12 december 2012

Verbeterplan zorg met medewerkers opstellen

Medewerkers zullen worden betrokken bij verbeterplannen voor hun zorginstellingen. Dit beloofde zorgwethouder Eric van der Burg aan de SP. Gemeenteraadslid Maureen van der Pligt: "Tot mijn grote ongenoegen was er een plan opgesteld voor langdurige ouderenzorg door ambtenaren en bestuurders van de zorginstellingen. De mensen met ervaring op de werkvloer waren er helemaal niet bij betrokken. Ik ben blij dat deze fout hersteld gaat worden en de mensen die er toe doen serieus genomen zullen worden."

Maureen van der Pligt)

Sinds 2009 heeft de SP meldpunten geopend over Cordaan, Osira en Amsta. Uit de meldingen bleek dat er veel mis was bij de zorginstellingen in Amsterdam. Daarop heeft de wethouder actie ondernomen door een plan op te stellen om de kwaliteit van de zorg en het leefklimaat in de instellingen te verbeteren. Van der Pligt: "Ik vond het toen al niet goed dat dit plan was opgesteld zonder medewerking van de medewerkers op de werkvloer. Zij moeten die mooie ideen in de praktijk brengen en kunnen het beste aangeven waar er zaken fout gaan en wat wel of niet uitvoerbaar is. Jammer dat het zo lang heeft moeten duren maar ik ben blij dat de wethouder nu ook tot dit inzicht is gekomen en het plan verbeterd zal worden."

U bent hier