h

Amsterdammer wil GVB democratiseren

8 januari 2013

Amsterdammer wil GVB democratiseren

Een ruime meerderheid van de Amsterdammers wil dat het GVB een gemeentelijke dienst wordt en daardoor onder betere democratische controle komt. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau O&S in opdracht van de SP. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Een overduidelijke meerderheid van 70 procent van de Amsterdammers wil dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt over het GVB en dit in democratische handen brengt, wat vanaf 2014 wettelijk mogelijk is. Laten we 2013 gebruiken om de wens van de Amsterdammers te vervullen, onderweg naar Ons GVB."

In 2002 stemde tijdens een referendum ruim tweederde van de Amsterdammers tegen externe verzelfstandiging van het GVB. Een aantal jaren later zag het gemeentebestuur zich echter gedwongen door regels uit Den Haag om alsnog mee te werken aan de verzelfstandiging. Dankzij een aangenomen initiatiefwet van SP, PvdA, GroenLinks en D66 en het kabinetsvoornemen om de Stadsregio af te schaffen, is het vanaf 2014 alsnog mogelijk om de referendumuitspraak uit 2002 na te komen. Ivens: "Nu blijkt dat de Amsterdammer nog steeds dezelfde mening heeft als in 2002 dient dit democratische besluit uitgevoerd te worden."

Uit het onderzoek van Bureau Onderzoek en Statistiek blijkt dat 70 procent vindt dat het GVB in gemeentelijke handen moet komen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de mensen vinden dat de gemeente zeggenschap over deze belangrijke vervoerder dient te hebben. Ivens: “Laten we de wens van de Amsterdammers serieus nemen door de reizigers centraal te stellen en ons vervoerbedrijf te democratiseren." De SP dient een initiatiefvoorstel hiertoe in.

U bent hier