h

OpSPraak: Nieuwe verrassingen van Rutte II

3 juni 2013

OpSPraak: Nieuwe verrassingen van Rutte II

Wat is 'Verantwoordingsdag' en hoe denkt de SP over het Sociaal Akkoord? Gaat dit bij nieuwe bezuinigingen van tafel en wat komt er nog meer uit de hoge hoed van Rutte II? Kersvers Tweede Kamerlid Eric Smaling en Rob Marijnissen (SP + FNV Bondgenoten) spraken onder andere hierover bij politiek café opSPraak.

Smaling, sinds drie weken in de achtbaan die Tweede Kamer heet, legt uit wat Verantwoordingsdag überhaupt is: "Je kijkt met Rutte en Dijsselbloem naar wat het afgelopen jaar beloofd en afgesproken is. Nu was 2012 een gek jaar: gedoogcoalitie, Kunduz, verkiezingen. De bewindslieden van toen zijn niet meer af te rekenen. Bovendien sneeuwt Verantwoordingsdag onder door de actualiteit." Belangrijk onderdeel van Verantwoordingsdag is een betoog door de Rekenkamer. Hierin staat de 'BV Nederland' - volgens Marijnissen ingevoerd door het kabinet Kok - en in het bijzonder het begrotingstekort, centraal. Momenteel bedraagt dit 4,1 procent en vanuit Brussel worden steeds andere percentages (3 of 2,8 procent) opgelegd. Vertaald: zes zeven miljard aan nieuwe bezuinigingen, waar moet dat geld vandaan komen?!

"Haal het fraudegeld terug, pak de graaiers en niet de burgers!" wordt vanuit de zaal geroepen. Smaling: "Banken, woningbouwcorporaties, ziekenhuizen en zorgverzekeraars, onderwijs; het is allemaal aan de aandacht van de overheid onttrokken en we hebben geen mandaat het geld terug te vorderen. Je hebt alleen invloed als je aan de knoppen zit." Marijnissen vraagt zich af of het bij zes zeven miljard blijft: "Dit is een systeemcrisis. Cyprus, SNS, welke verrassingen komen er nog? Hoeveel soevereiniteit leveren we nog in, wordt de verzorgingsstaat hier niet ontmanteld?" Marijnissen wil de onvrede organiseren: "Maak mensen lid van een maatschappelijke organisatie, geef ze handelingsperspectief en realistische doelen. De SP moet samen met anderen tegenkracht ontwikkelen zoals in de comits Zorg voor Amsterdam en Dwangarbeid Nee."

Over naar het sociaal akkoord, waarover de sprekers gematigd positief zijn. De duur van de WW blijft drie jaar, de eerste twee jaar betaald uit premies, het derde jaar gerepareerd in de CAO's. Vervelend uiteraard voor bedrijfstakken zonder CAO. Verder blijft het ontslagrecht tot 2016 onaangeroerd, is er voor ambtenaren uitzicht op loonsverhoging en wordt de flexcontracten een halt toegeroepen. Is het sociaal akkoord houdbaar bij nieuwe bezuinigingen? Marijnissen vreest 'oorlog' bij een nullijn voor ambtenaren.

Welke alternatieven biedt de SP voor de aanpak van de crisis en bezuinigingen? Uiteraard een pakket investeringsmaatregelen dat in ieder geval de werkgelegenheid stimuleert. Smaling verbaast zich er verder over dat het kabinet geen inkomenspolitiek voert. Lastenverzwaringen voor de sterkste schouders zijn onontkoombaar. Een dubieus rapport met als strekking dat belasten van hogere inkomens niet werkt, zag echter onlangs het daglicht en dreigt in CPB-modellen te worden opgenomen. Aan de SP dit rapport onderuit te halen.

U bent hier