h

Stadsdeel gaat toezien op bewonersinspraak bij renovaties

15 november 2013

Stadsdeel gaat toezien op bewonersinspraak bij renovaties

Op aandringen van de SP gaat het stadsdeel beter toezien of er naar bewoners wordt geluisterd wanneer hun woningen worden gerenoveerd. Fractievoorzitter van de SP in Centrum Nelly Duijndam: "Tot nu toe zagen we vaak dat bewoners werden genegeerd. Goede ideen over verbeterde sociale samenhang en duurzaamheid of over de manier van renoveren werden door corporaties straal genegeerd. Het stadsdeel stond langs de zijlijn toe te kijken. Vanaf nu zal het stadsdeel er bovenop zitten en dat is winst voor de bewoners."

De SP strijdt er al lange tijd voor dat bewoners serieus worden genomen wanneer het gaat om inspraak bij renovatieprojecten. Het recht op inspraak is in de landelijke overlegwet geregeld. Daar staat ook in dat de eigenaar of corporatie de bewonersinbreng serieus moet nemen. In de praktijk bleek deze inspraak vaak een wassen neus omdat de inspraak zonder serieuze argumenten genegeerd kon worden, zoals bij de Marnixblokken gebeurde. Ymere heeft op dit gebied een slechte naam. Duijndam: "al bij het begin van participatietrajecten had Ymere vaak besloten dat zo veel mogelijk woningen verkocht moesten worden na de renovatie. Bewoners werden onder het mom van renovatie hun huis en hun buurt uitgejaagd." Onlangs voerden bewoners hier nog actie tegen tijdens het woningoproer Jordaan.

Het stadsdeelbestuur heeft nu toegezegd dat wanneer er grootschalige verbouwingen zijn, het stadsdeel zich in de situatie gaat mengen om toe te zien op de bewonersinspraak. De deelraad zal vervolgens de afgifte van een zogenoemde peildatum bespreken. Met een peildatum kan een renovatiepand worden leeggemaakt en bewoners een urgentieverklaring krijgen voor een ander huis. Duijndam: "Dat zal dus in de toekomst niet meer gebeuren zonder dat de bewoners gehoord zijn en serieus zijn genomen. Wij zullen er namelijk goed op toe gaan zien dat het stadsdeel haar taak ook echt gaat uitoefenen."

U bent hier