h

Succes: 237 bomen behouden voor Oost

19 november 2013

Succes: 237 bomen behouden voor Oost

Na actie van de SP en bewoners worden nog eens 47 bomen in het Oosterpark van de kaplijst gehaald. Daarmee komt het totaal aantal bomen dat van de kettingzaag wordt gespaard op 70. Bovendien plant het stadsdeel niet voor de helft maar voor elke van de 334 bomen die wel gekapt gaan worden een nieuwe boom in het Oosterpark of elders in het stadsdeel. Deelraadslid Geert Ritsema van de SP is blij met het succes: "Het is heel mooi dat we de onzinnige kap van nog meer bomen tegen hebben kunnen houden en dat er nieuwe bomen worden teruggeplant. Dat is pure winst voor de leefbaarheid van de buurt en voor het milieu."

Stadsdeel Oost was oorspronkelijk van plan om ruim 400 bomen in het Oosterpark te kappen. Slechts de helft van bomen zou worden vervangen. Veel beeldbepalende bomen moesten het veld ruimen omdat dat beter zou passen in het ontwerp. De SP steunde volop de protesten uit de Oosterparkbuurt tegen de voorgenomen kaalslag en organiseerde een adoptieactie. Een groot deel van die geadopteerde bomen wordt nu gespaard. De SP is overigens niet tegen de kap van alle bomen in het Oosterpark. Ritsema: "Er zijn ook bomen die ziek zijn of andere bomen in de weg staan. Deze bomen mogen verwijderd worden."

Ritsema is enthousiast over het bereikte resultaat van de actie die de SP samen met de buurt heeft gevoerd. Volgens hem zit er echter nog meer in het vat: "Na bestudering van het aangepaste ontwerp zijn we tot de conclusie gekomen dat het mogelijk moet zijn om nog enkele tientallen bomen extra te sparen. Wij zullen de wethouder hierover binnenkort opnieuw aan de tand voelen."

Verder wil Ritsema dat het stadsdeel het inspraaktraject rond het Oosterpark goed evalueert. Volgens hem zijn daarbij door het stadsdeel grote fouten gemaakt: "De omwonenden van het Oosterpark hoorden pas na het inspraaktraject over de herinrichting van het park dat er honderden bomen gekapt zouden gaan worden. Zij voelden zich door deze gang van zaken terecht genept. Het is nu aan het stadsdeel om ervoor te zorgen dat de bewoners bij inspraak rond toekomstige projecten wel serieus genomen worden."

U bent hier