h

OpSPraak: Een neoliberale stad?

11 juni 2014

OpSPraak: Een neoliberale stad?

Nog geen week na de ledenvergadering over de college-onderhandelingen kwamen SP'ers en geïnteresseerden bij elkaar voor het politiek café opSPraak. Onderwerp: de neoliberale stad. Zijdelings ging het uiteraard ook over de lopende onderhandelingen. 

Gastspreker Tiers Bakker (filosoof en SP-fractievoorzitter in Oost) sprak over het ontstaan van het neoliberalisme en wat we daaronder moeten verstaan. Het verschil tussen het Anglosaxische en het Rijnlandse model kwam aan de orde, en de consequenties die deze modellen hebben voor de verdeling van de welvaart.

Een discussie over het vermeende linkse bolwerk Amsterdam volgde. Wordt Amsterdam nu een yuppenstad? En wat gaan we daar als SP aan doen? Dit ook met het oog op de onderhandelingen met VVD en D66. SP-gemeenteraadslid Erik Flentge: "We zitten met deze partijen aan tafel, maar we blijven natuurlijk wel wakker. We zetten onze handtekening alleen als het stadsbestuur echt socialer wordt." Hij riep alle leden op om, wanneer het tot een akkoord komt, bij de ledenraadpleging te zijn om mee te praten over het resultaat.

U bent hier