h

Eerste overwinning in strijd voor betere bewonersparticipatie

16 oktober 2014

Eerste overwinning in strijd voor betere bewonersparticipatie

De rechter tikt Ymere en de gemeente op de vingers en geeft bewoners gelijk. De peildatum voor de renovatieplannen van Ymere bij de Marnixblokken aan de Groenmarkt is onterecht afgegeven. Omdat bewoners zich niet serieus betrokken voelden bij de renovatieplannen vochten zij, met succes, de afgifte van de peildatum bij de rechter aan. Op verzoek van de SP ziet het stadsbestuur af van hoger beroep in de rechtszaak. SP-fractievoorzitter in stadsdeel Centrum Nelly Duijndam: “Goed nieuws voor de bewoners, alhoewel het in het geval van de Marnixblokken te laat is. Er spelen nog meer soortgelijke gevallen, deze uitspraak van de rechter maakt duidelijk dat er wat moet veranderen.”  

De bewoners van de Marnixblokken aan de Groenmarkt hebben al lang onenigheid met Ymere over de renovatie van hun woningen. De bewoners vonden dat Ymere hun inspraak werd genegeerd, en de SP steunde de bewoners in hun roep om ingrijpen van het stadsdeel. Ymere vond dat het voldoende naar de bewoners had geluisterd. Het stadsdeel schoof de verantwoordelijkheid van zich af. Ten onrechte volgens de rechter. Het stadsdeel had de vergunning niet af mogen geven omdat bewoners onvoldoende waren betrokken bij de besluiten.

Volgens Duijndam is dit is een belangrijke uitspraak voor de renovatieprojecten die er nog aan komen in het centrum. “Voor de bewoners van de Marnixblokken is het te laat, omdat er nog maar 2 van de 29 bewoners over zijn. Maar voor de bewoners van de 270 woningen die Ymere nog in het centrum wil renoveren is het goed nieuws. Zij strijden al jaren voor een deugdelijke inspraak in de renovatieplannen.”

Momenteel werkt de gemeente samen met de huurdersvereniging en de corporaties aan nieuwe afspraken rondom bewonersparticipatie bij renovaties. Daarbij wordt ook gesproken over de voorstellen die de SP samen met de PvdA deed voor meer invloed voor bewoners.

U bent hier