h

Eerste begroting nieuw Amsterdams college een feit

6 november 2014

Eerste begroting nieuw Amsterdams college een feit

De eerste begroting van het stadsbestuur van D66, VVD en SP is aangenomen. De partijen zijn trots op de historische begroting van het college. Nooit eerder zijn er zulke forse bedragen uitgetrokken voor mensen voor de klas (meer dan 32 miljoen) of armoedebestrijding (20 miljoen). Ook is er een serieuze lastenverlichting terug te vinden in de begroting. Zo gaan Amsterdammers minder geld betalen voor hun afval, in totaal zo’n 15 miljoen euro. Daarnaast hebben de coalitiepartijen de afgelopen maand belangrijke voorstellen aan de begroting toegevoegd.

Meer en betere gymlessen op de basisschool

In de toekomst krijgen alle groepen op alle basisscholen gymles van een gymleraar. De gemeente gaat onderzoeken hoe elke school  twee uur per week gymles kan geven, en in de verdere toekomst drie uur per week. SP-raadslid Erik Flentge: “We horen nog te vaak dat scholen de twee uur niet eens halen. Gymmen is belangrijk om kinderen te leren bewegen. Dat is goed voor de motoriek, en het is natuurlijk gezond. Bovendien gaan ook de andere vakken beter als kinderen lichamelijk goed in hun vel zitten. Mooi dus dat Amsterdam hier mee aan de slag gaat.”

Meer ruimte voor duurzame initiatieven

De gemeente gaat mensen meer de ruimte te geven om zelf duurzame initiatieven te nemen. Een mooi resultaat is dat er nu een gebied in Amsterdam wordt aangewezen als regelvrije zone voor duurzame initiatieven. Ook wordt er geëxperimenteerd met het wegnemen van hinderlijke wetgeving bij het opwekken van duurzame energie en worden onnodige regels voor het aanleggen van zonnepanelen geschrapt. Marijn Bosman, D66-raadslid en woordvoerder Duurzaamheid: “Verouderde regels die verduurzaming in de weg staan moeten we waar mogelijk schrappen of aanpassen. Wanneer mensen zelf duurzame initiatieven nemen, lopen ze nog te vaak tegen bureaucratie op. Zaak wat ons betreft om die belemmeringen zo veel mogelijk wegnemen.”

MKB vriendelijker

Om een impuls aan de lokale economie te geven, wordt de reclamebelasting, net als vorig jaar, gehalveerd. Marja Ruigrok, VVD-raadslid en woordvoerder Economie: ”Wij vinden dat een ondernemer zelf het beste kan bepalen waar hij of zij het geld aan uitgeeft. Dat is goed voor de stad, de economie en de werkgelegenheid.”

U bent hier