h

Geen huurstijging laagste inkomens

3 februari 2015

Geen huurstijging laagste inkomens

Mensen met een laag inkomen en een hoge huur bij een corporatie krijgen dit jaar geen huurverhoging. Dat hebben de corporaties besloten na een oproep van SP-wethouder Laurens Ivens. “Voor deze groep huurders is het niet op te brengen als de huur opnieuw sneller stijgt dan het inkomen. Ik ben blij dat de corporaties onze zorgen delen en voortvarend aan de slag gaan om mensen met deze lage inkomens wat meer ademruimte te geven.”

Veel huurders komen in de problemen komen door de stijgende huren. Dat bleek ook uit het meldpunt van de SP Amsterdam. Veel problemen zijn ontstaan omdat de huren al een paar jaar sneller stijgen dan de inflatie. Vorig jaar was de inflatie 2,5%, maar de huurverhoging 4%. Vooral voor huurders met een hoge huur is dat een probleem. Omdat de  verhoging een percentage van de huur is, geldt: hoe hoger de huur, hoe hoger de huurverhoging. Bovendien is er geen huurtoeslag meer voor het gedeelte van de huur boven de 618 euro.

Ivens: “In Amsterdam gaat het om zo’n duizend huishoudens van wie het inkomen laag is en de huur boven de 618 euro. Door de huren te bevriezen, wordt het harde rijksbeleid voor de kwetsbaarste groep iets verzacht.” De komende periode gaat de gemeente verder in gesprek met huurders en corporaties over maatregelen om de huren in Amsterdam betaalbaar te houden.

U bent hier