h

Betrek bewoners bij herinrichting Van Woustraat

23 september 2015

Betrek bewoners bij herinrichting Van Woustraat

De SP maakt zich zorgen over de toegankelijkheid en veiligheid van de Van Woustraat voor fietsers en wandelaars. In de voorlopige plannen van stadsdeel Zuid voor de herinrichting van deze straat worden de trottoirs met ongeveer eenderde versmald. Volgens de SP in Zuid maakt dit de trottoirs onbegaanbaar.

De Van Woustraat zal een herinrichting ondergaan en de uitgangspunten hiervoor zijn door het stadsdeel gepubliceerd. Deze uitgangspunten zijn van een negatief advies voorzien door de Centrale Verkeerscommissie, die voorstelt de parkeergelegenheid in de Van Woustraat op te heffen ten gunste van meer veiligheid en meer ruimte voor de fietser en de voetganger. De SP lijkt dit alleszins redelijk en wil dat ook de bewoners worden betrokken bij de herinrichting van de straat.

Foto: SP Amsterdam-Zuid / amsterdam.sp.nl/zuid

Uit een rondgang van de SP onder bewoners, passanten en ondernemers in de straat, blijkt dat de meeste mensen niets zien in het versmallen van de trottoirs.

Onlangs zei portefeuillehouder Paul Slettenhaar (VVD) echter in De Telegraaf dat hij overweegt om het advies van de CVC naast zich neer te leggen. De SP Zuid plaatst grote vraagtekens bij deze uitlatingen en adviseert bewoners lid te worden van de Facebook-groep 'Van Woustraat herinrichting' (700+ leden). Dit is een initiatief van buurtbewoners, die zich voortvarend met de herinrichting bemoeien.

U bent hier