h

Gemeente compenseert arme huurders in duur huis

16 november 2016

Gemeente compenseert arme huurders in duur huis

Zo’n 10.000 Amsterdammers met een hoge huur en een laag inkomen krijgen een vergoeding van gemiddeld  340 euro van de gemeente. Die vergoeding compenseert de hoge huur tot de corporaties vanaf volgend jaar huurverlaging gaan invoeren voor deze groep. SP-wethouder Arjan Vliegenthart: “Ik ben blij dat we deze groep mensen nu direct kunnen helpen en dat er tegelijkertijd zicht is op een goede oplossing is voor de lange termijn. Dit is een sociale oplossing voor een schrijnend probleem.”

De gemeentelijke tegemoetkoming in de huur is een uitvloeisel van het woonlastenakkoord dat SP-wethouder Laurens Ivens sloot met de huurdersvereniging en de corporaties.  De regeling is er voor mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum met een huur tussen de 586 en 710 euro per maand. In de praktijk profiteren vooral mensen die als gevolg van woningnood tussen 2009 en 2016 zijn verhuisd naar een dure sociale huurwoning huis terwijl daar nauwelijks inkomenseisen voor waren. Ook geldt de regeling voor mensen die door ziekte of baanverlies hun inkomen onverwachts voor langere tijd hebben zien dalen.

Het stadsbestuur heeft met corporaties afgesproken er samen voor te zorgen dat over drie jaar huurders die meerdere jaren een laag inkomen hebben, een huur krijgen onder de aftoppingsgrens (586 euro per maand voor alleenstaanden, 628 voor gezinnen). Als een huur van 586 tot 628 euro nog steeds te hoog is voor een huishouden, gaan de corporaties maatwerk leveren.

Vliegenthart: “Zo’n twee jaar geleden deed de SP onderzoek naar de gevolgen van hoge huren. Nu komen we met een oplossing waar veel mensen echt wat aan hebben. Dat is een resultaat waar ik trots op ben.”

De vergoeding is tot 20 december aan te vragen via de website van de gemeente en wordt uiterlijk in maart 2017 overgemaakt.

U bent hier