h

[update] SP wil strengere controle op discriminerende uitzendbureaus

26 februari 2018

[update] SP wil strengere controle op discriminerende uitzendbureaus

Foto: SP

[update 26 februari 2018]

In antwoord op schriftelijke vragen van de SP geeft de gemeente toe dat zij zorgelijke signalen krijgt over discriminerende uitzendbureaus en dat zij hierover in gesprek is met vertegenwoordigers uit de branche. De gemeente zegt een streng beleid te hanteren waar het gaat om racisme en discriminatie en dat zij de banden zal verbreken met uitzendbureaus die zich schuldig maken aan racisme of discriminatie. De SP vindt het nodig dat de gemeente ook actief inzet op de aanpak van racisme en discriminatie, bijvoorbeeld door het inzetten van loksollicitanten. SP-gemeenteraadslid Erik Flentge: “Want veel gevallen van discriminatie vinden plaats onder de radar. Je komt er vaak alleen maar achter als het je zelf overkomt.”

[oorspronkelijk bericht 1 februari 2017] Amsterdam weigert samenwerking met discriminerende uitzendbureaus

De gemeente wil geen zaken doen met uitzendbureaus die discrimineren. Het bestuur maakt dit bekend naar aanleiding van undercover onderzoek waaruit blijkt dat nogal wat uitzendbureaus bereid zijn personeel te screenen op basis van huidskleur of afkomst. SP-raadslid Peter Kwint: 'Arbeidsdiscriminatie is een veelkoppig monster. Dat zich op heel veel manieren uit. Maar uitzendbureaus die zich hieraan schuldig maken, hoeven wat mij betreft geen cent meer te verdienen aan de gemeente.'

Gisteren publiceerde de actiegroep Doetank Peer een onderzoek naar discriminatie bij uitzendbureaus. De actiegroep belde verschillende uitzendbureaus om personeel in te huren voor een verzonnen evenement ‘Holland Danst’. Daarbij vroegen ze om alleen wit personeel, waar 12 van de 16 onderzochte uitzendbureaus zonder problemen aan wilde meewerken.

Het stadsbestuur gaat het onderzoek van de actiegroep bestuderen en een stevig gesprek aan met de uitzendbureaus die de fout in gaan. Als die uitzendbureaus mensen met een bepaalde huidskleur of afkomst uitsluiten, dan sluit de gemeente zulke uitzendbureaus uit van gemeentelijke opdrachten. Kwint: 'Dat is een prima start natuurlijk. Maar wat mij betreft gaan we verder. De mystery guests die we al inzetten bij discriminatie in de horeca, kunnen wat mij betreft ook gewoon met uitzendbureaus gaan bellen. Daarnaast roep ik iedereen op om melding te blijven doen van discriminatie.' Heb je zelf te maken gehad met discriminatie? Geef het door aan het stedelijke meldpunt discriminatie.

U bent hier