h

Extra aandacht voor daklozen

26 augustus 2019

Extra aandacht voor daklozen

Update 26-8-2019. Afgelopen vrijdag meldde het CBS dat aantal daklozen in Nederland is verdubbeld naar bijna 40.000 mensen.
De SP vroeg al eerder aandacht voor deze problematiek en spoort het
college onder andere aan om meer briefadressen beschikbaar te stellen, zodat mensen weer grip op hun leven kunnen krijgen.
Lees hieronder wat het stadsbestuur nog meer voor actie onderneemt.

Oorspronkelijk bericht 16-7-2019.

Amsterdam gaat extra maatregelen nemen om daklozen beter op te
vangen. Eerder al investeerde dit college 10 miljoen om de opnamestop
tegen te gaan. Naast deze maatregel kreeg de SP een voorstel aangenomen om in kaart te brengen hoe economisch daklozen voorrang kunnen krijgen bij de toewijzing van antikraakwoningen, zonder alle overmatig strenge eisen. Ook gaat op initiatief van de SP het college zorgen voor meer briefadressen.

Amsterdam kent een toenemend aantal daklozen. Een steeds groter deel daarvan zijn zogeheten economische daklozen: mensen die door een tegenslag geen huis meer hebben. Door de toename liep de maatschappelijke opvang vol. Er was zelfs tijdelijk een opnamestop.
Door de extra investering van Amsterdam is de opnamestop vooralsnog van de baan.

SP-raadslid Erik Flentge is voorzichtig positief. “Het is goed dat het college deze maatregelen neemt. Een goede stap die broodnodig is. Maar het probleem is nog niet weg. Veel mensen redden het niet in deze tijden van rauw kapitalistisch beleid, waar de mensen met een laag of middeninkomen te vaak de rekening krijgen opgediend. Willen we dakloosheid echt helemaal uitbannen, dan zal het beleid fundamenteel anders moeten. In de tussentijd zullen we niet nalaten allerlei maatregelen te nemen om de nood te verlichten.”

U bent hier