h

Nieuw coalitieakkoord is weinig revolutionair en veel is nog vaag

1 juni 2022

Nieuw coalitieakkoord is weinig revolutionair en veel is nog vaag

Foto: MichielverbeekNL / Wikimedia Commons

Deze tekst sprak SP-fractievoorzitter Remine Alberts vanmiddag uit bij het politieke debat over het nieuwe coalitieakkoord van PvdA GroenLinks en D66.  

Amsterdam heeft er even op moeten wachten, maar daar ligt het dan: het Amsterdams Akkoord van PvdA, GroenLinks en D66.Er staat veel in, maar ook juist weer weinig. Misschien wel te weinig.

Laat ik beginnen met waar de SP positief over is. Veel wordt doorgezet uit de afgelopen twee periodes: de Werkbrigade, alle maatregelen voor mensen op of net boven de bijstandsnorm en de verhouding 40-40-20 bij nieuwbouw. Ook vinden we het goed dat de parkeergelden nu in de grote pot van de algemene middelen terechtkomen. En zien wij ook dat u ervoor kiest dat de sterkste schouders de zwaarste lasten zullen moeten dragen. En dat het isoleren van woningen nu voorrang heeft in tegenstelling tot aansluiting op het warmtenet.

Is het allemaal om te juichen? De SP vindt van niet. Ik loop een paar onderwerpen met u langs. Niet allemaal. Wel de belangrijkste. Voor de SP de belangrijkste.

Waarom vindt u het nog steeds oké dat er sociale huurwoningen verkocht worden? Volgend jaar wordt de verhuurdersheffing afgeschaft. De voorwaarde die u verbindt aan toestaan van verkoop is wat de SP betreft kletskoek. Er moeten voldoende woningen worden teruggebouwd. Maar wat is in hemelsnaam voldoende? U zegt er niets over. Voor u is slopen van woningen geen taboe. Ook de SP zegt niet dat er nooit gesloopt zal mogen worden. Maar gaat u peilingen houden onder de zittende bewoners? U zegt er niets over. En waarom zegt u niets over de benodigde handhaving die bij de aanpak woonfraude of vakantieverhuur hoort?

U wilt geld uit het Vereveningsfonds halen. Dat zou kunnen, maar zal dit niet ten koste gaan van sociale huur of de sportnorm? Waarom heeft u er geen doel aan gekoppeld? Ik denk dan bijvoorbeeld aan het opknappen van de openbare ruimte in de Vogelbuurt. Sowieso houden wij ons hart vast bij het aan elkaar koppelen van de sportnorm en de groennorm. Voorziet u ook dat dit verdichting van de stad zal veroorzaken? En is dat dan de stad waar u voor gaat en die voor Amsterdammers leefbaar blijft?

En dan de zorg. Waarom wordt in hemelsnaam daar nu een bezuiniging ingeboekt? Tellen zorgvragers dan niet mee in Amsterdam? En de wachtlijst voor Hulp bij Huishouden blijft onverminderd lang. De wachtlijstdifferentiatie die u aankondigt zal niet lukken, kondig ik u vast aan.

Tot slot hebben wij nog vragen bij de democratisering. Wat gaat u doen met de advisering uit de stadsdelen? Hoe dat ging met Langerlust in Zuidoost of de Meervaart in Nieuw-West: die adviezen gingen toedeledoki de prullenbak in. Straks gaat u betaald parkeren uitbreiden. Met of zonder het advies uit Nieuw-West?

Veel wordt dus voortgezet, maar revolutionair is het niet. Eigenlijk weten we nog helemaal niet wat het allemaal gaat betekenen voor de Amsterdammers. Het lijkt erop of deze coalitie dacht dat het verstandig is om maar heel rustig op de plaats te blijven zitten. Doodstil zitten, misschien valt het Financiële Ravijn, zoals de VNG het noemde dan nog een beetje mee. Of wordt 2026 een soort van Doomsday?

En dan moet me nog iets van het hart. Ik noemde al de bezuiniging op zorg. Dat is al moeilijk te verkroppen, maar waarom dan wel een negende wethouder en extra geld voor raadsondersteuning. Hoe wilt u nou van het imago afkomen van “De Stopera zorgt goed voor zichzelf.”?

U bent hier