h
Standpuntenlijst

Drukte in de stad en massatoerisme

FIETSVERHUUR

Fietsverhuur wordt gereguleerd, onder andere op aantal fietsen, en gegund aan één aanbieder. Deze aanbieder moet voldoen aan strenge eisen. Zo moeten toeristen die een fiets willen huren, een verplicht theorie-examen van de fietsverhuurder krijgen.

HANDHAVING

Het aantal gemeentelijke handhavers wordt fors uitgebreid, waarbij extra aandacht wordt besteed aan geluidsoverlast, zwerfvuil en het vrij houden van de openbare ruimte. Speciale teams voor handhaving en schoonmaak staan klaar om op te treden bij spoedeisende situaties.

HOTELSTOP

In de hele stad mogen geen hotelbedden bij komen. Er mag alleen een hotel geopend of uitgebreid worden als er elders hotelbedden verdwijnen.

OPENBARE RUIMTE

De openbare ruimte moet toegankelijk zijn voor iedereen. Er komt een rem op het aantal terrassenvergunningen. Wachtrijen voor musea in de openbare ruimte moeten worden verplaatst naar ruimte binnen de muren van een museum. Dat geldt ook voor uitstallingen van fietsverhuurbedrijven.

OVERLAST MELDEN

Bewoners moeten kunnen meehelpen met handhaving in hun buurt. Op het Rembrandtplein is afgelopen jaren succesvol geëxperimenteerd met het melden van overlast via een app. Deze breiden we uit naar andere delen van de stad. Ook illegale vakantieverhuur moet via deze app gemeld kunnen worden aan de gemeentelijke bestrijdingsdienst Zoeklicht.

OVERLAST

Overlast door bezoekers wordt bestraft met hogere geldboetes. Bij overtreding moet de gemeente sneller gebiedsverboden uitdelen aan zware overtreders. Via een meldplicht worden zij verplicht zich te melden tijdens uitgaansavonden. Een voorlichtingscampagne informeert bezoekers over de regels in Amsterdam.

PERSONEELSUITBUITING

Horecaondernemers zouden verplicht moeten worden het personeel te wijzen op hun werknemersrechten. Met een werkgeverschapsverklaring - in twee talen met contact-gegevens van het gemeentelijk meldpunt arbeidsuitbuiting, bevestigd op de muur van alle horecagelegenheden - wordt voorkomen dat werknemers worden uitgemolken.

PRETVERVOER

Belevingsvervoer als segways, paardenkoetsen en bierfietsen wordt geweerd uit het centrum van de stad. Ook het aantal fietstaxi’s wordt beperkt.

RONDLEIDINGEN

Toeristische rondleidingen worden gereguleerd en beperkt via een streng vergunningen-systeem.

STADSPROMOTIE

Gezien het grote aantal toeristen in Amsterdam is verdere stadspromotie niet nodig. We stoppen daarom met Amsterdam Marketing in de huidige vorm. Het geld dat dit oplevert kan worden geïnvesteerd in betere voorlichting voor toeristen, centrale verkoop van museumtickets en het ontlasten van drukke plekken door toeristen beter te spreiden over de stad.

THREE-STRIKES-OUT

Het ‘three-strikes-out-principe’ voor horecaondernemers moet strenger: voor coulance-regelingen is geen plek. Opgelegde sancties moeten langer blijven gelden. Zo blijven fouten uit het verleden langer meetellen bij het bepalen van een volgende sanctie. Dit moet zorgen dat cafés die overlast veroorzaken voor de buurt effectiever worden bestreden. Ook geluidsoverlast gaat onder het three-strikes-outbeleid vallen.

TOERISTENBELASTING

Om de kosten en opbrengsten van het massatoerisme meer in balans te krijgen, moet de toeristenbelasting fors omhoog. De toeristenbelasting moet ook gelden voor touringcars, cruises en huurfietsen. Ook betaalde stadstours kunnen worden belast, omdat ze gratis gebruik maken van de openbare ruimte.

TOERISTENWINKELS

Er komen in de centrumgebieden geen nieuwe fastfoodrestaurants, ijs- wafel-, souvernirwinkels en steakhouses bij. Met een zogeheten ‘keerklepregeling’ wordt voorkomen dat een toeristenwinkel na sluiting wordt vervangen door een andere toeristenwinkel. Om te voorkomen dat sommige gebieden in het centrum geen buurtwinkels meer hebben – kruidenier, crèche, buurtkamer – moet de gemeente zich veel meer bemoeien met wat voor winkels of ondernemingen er in een pand komen. Daarbij zou er ook ruimte moeten zijn voor bewonersinitiatieven.

TOURINGCARS

Touringcars worden geweerd uit het centrum en zouden enkel moeten laden en lossen in de daarvoor bestemde garages en de P+R-voorzieningen aan de rand van de stad. De vergunning aan de Hop-on-hop-off-bus en -boot worden niet verlengd.

VAKANTIEVERHUUR

We gaan door met het beleid van strenge handhaving en regulering van vakantieverhuur. We dringen bij het rijk aan op een Wet op de vakantieverhuur zodat het mogelijk wordt bepaalde gebieden uit te sluiten van vakantieverhuur en de 60-dagen grens in te perken naar maximaal dertig. Amsterdam moet een woonstad blijven, voor illegale hotels is in onze stad geen plek. Wij willen tegengaan dat mensen door platforms als Airbnb en Booking.com hun woning zien als verdienmodel met alle ongewenste gevolgen van dien, zoals prijsopdrijving en spanningen in de buurten. DIt kan door het winstmodel achter deze verhuur te bestrijden.

WINKELHUREN

Amsterdam moet zich in Den Haag sterk maken voor huurbescherming voor kleine winkeliers, zodat deze niet de dupe worden van explosieve huurstijgingen.

U bent hier