h
Standpuntenlijst

Duurzaamheid

ZONNE-ENERGIE

De gemeente begint een grootschalige verduurzamingsoperatie door zelf zonnepanelen te plaatsen op ongebruikte daken. Wie geen zonnepanelen of groen dak op het huis heeft terwijl dat wel tot de mogelijkheden behoort, krijgt een boete.

AARDGAS

Amsterdam streeft ernaar dat in 2040 alle gebouwen en huizen volledig aardgasvrij zijn.

AFVAL

We willen dat er meer werk gemaakt wordt van het scheiden van afval. Dat kan door het plaatsen van meer verschillende afvalcontainers en het plaatsen van prullenbakken waar afval gescheiden kan worden weggegooid. De SP is tegenstander voor het rekenen van een tarief voor de hoeveelheid ingeleverd afval, want in de praktijk komt dat erop neer dat veel Amsterdammers hun afval zullen dumpen in de openbare ruimte.

BINNENTUINEN

We stimuleren mensen met een gezamenlijke binnentuin om deze te gebruiken voor het verbouwen van eigen groente en fruit.

DUURZAAM BOUWMATERIAAL

Materiaal dat wordt gebruikt voor het aanleggen en onderhouden van de openbare ruimte moet voldoen aan strenge ethische en duurzaamheidseisen.

DUURZAAMHEIDSFONDS

Het duurzaamheidsfonds heeft 50 miljoen in kas. Dit geld wordt gebruikt voor het plaatsen van windmolens, kwijtschelden van leges, het aardgasvrij maken van de stad en het verduurzamen van de gemeentelijke organisatie.

DUURZAME GEMEENTE

De gemeentelijke organisatie streeft ernaar om in 2030 uitstootvrij te zijn. Dit doen we o.a. door het wagenpark te verduurzamen en alle straatlantaarns in de stad uit te rusten met LED-verlichting. Armaturen die niet geschikt zijn voor LED worden vervangen.

GEMEENTELIJK ENERGIESERVICEBEDRIJF

Via een gemeentelijk Energiebespaarbedrijf investeert de gemeente in het verduurzamen van woningen van corporaties en particulieren. De gemeente benadert alle Amsterdammers met het voorstel om hun huis te verduurzamen. Daarnaast neemt de gemeente het energiecontract over. De bespaarde energiekosten worden gesplitst. De helft gaat naar de woningeigenaar, de andere helft wordt gebruikt voor het terugverdienen van de investeringen. Op het moment dat de gemeente het investeringsbedrag heeft terugverdiend, wordt de verduurzamingsinvestering ‘geschonken’ aan de huiseigenaar. Deze mag de zonne-panelen, CV-ketel, muurisolatie et cetera houden.

GEMEENTELIJKE ENERGIELEVERANCIER

Amsterdam stapt zo snel mogelijk over op een duurzame energieleverancier.

HAVENBEDRIJF

Het Havenbedrijf versnelt de afbouw van kolenoverslag. Daarnaast gaan het in Den Haag aandringen op een verbod op het in- en uitvoeren van bloedkolen en hoogzwavelige brandstof, zogeheten ‘dirty diesel’. Het generatorverbod voor schepen gaat gelden in de hele haven. Voor stroom kunnen zij gebruik maken van duurzaam opgewekte walstroom.

LEGES VERDUURZAMING

Leges voor het aanbrengen van zonnepanelen of groene daken en gevels worden kwijtgescholden.

PARKEN EN GROENGEBIEDEN

Amsterdam heeft groen nodig, binnen én buiten de stad. Daar kunnen Amsterdammers ontspannen en natuur tot bloei komen. We zijn zuinig op onze stadsparken en groengebieden zoals de Gaasperplas en Spaarnwoude. Zulke plekken moeten niet langer afhankelijk zijn van inkomsten uit evenementen voor het rondkrijgen van hun beheer en onderhoud. We zijn terughoudend met festivals in het groen, dat kan beter op braakliggende stukken grond of in een industriële omgeving.

SCHIPHOL

Amsterdam zet het aandeelhouderschap activistisch in om verdere groei tegen te gaan en een einde te maken aan de vele vluchten als gevolg van het gebruik van de luchthaven als kerosine-hub.

SCHONE LUCHT

Amsterdammers hebben recht op schone lucht. Naast reeds vermelde maatregelen gaan we de mogelijkheid onderzoeken om het gebruik van houtkachels te ontmoedigen. Daarnaast plaatsen we meer elektrische laadpalen in de stad om elektrisch autobezit te stimuleren en daarmee luchtvervuiling terug te dringen.

SNELHEID OP DE RING

We verlagen de snelheid op de gehele ring A10 naar 80 kilometer per uur, zodat de doorstroming verbetert en de luchtvervuiling beperkt wordt.

VERANTWOORD BANKIEREN

Het contract met ING als huisbankier wordt niet verlengd, vanwege hun klimaatonvriendelijke investeringsbeleid. Als alternatief gaat de gemeente op zoek naar een duurzamere en ethischere huisbankier.

WINDMOLENS

Er worden meer windmolens geplaatst in het Westelijk Havengebied. Ook gaan we het plaatsen van windmolens in het Markermeer onderzoeken. Bij de gunning van de exploitatie van deze molens krijgen coöperaties voorrang op de grote energieboeren.

U bent hier