h
Standpuntenlijst

Financiën en bedrijfsvoering

BELASTING - OZB (ONROERENDEZAAKBELASTING)

Er moet onderzocht worden of gebouwen op eigen grond een hogere OZB-aanslag kunnen krijgen, dan panden op erfpachtgrond. Amsterdam kent een laag OZB-tarief omdat een groot deel van de stad op erfpachtgrond staat. Veel panden in rijke buurten als de Grachtengordel en de Vondelparkbuurt staan echter op eigen grond en betalen daardoor nauwelijks gemeentelijke lasten over hun bezit. Dit belastingvoordeel voor de allerrijksten in de stad moet worden aangepakt. Het tekort aan OZB, bij leegstand van bedrijfspanden, wordt niet langer verhaald op andere ondernemers, maar op de eigenaren van de leegstaande panden. Tot slot maken we een eind aan de jaarlijkse OZB-verlaging.

BELASTING - TOERISTENBELASTING

De opbrengsten van het massatoerisme in de stad wegen niet op tegen de kosten. Amsterdammers profiteren nauwelijks mee van de populariteit van de stad. Die scheve verhouding trekken we recht. We verhogen de toeristenbelasting en heffen deze in het vervolg ook op touringcars. Daarnaast gaan we stadsrondleidingen belasten via een vermakelijkheids-retributie. Het geld dat dit oplevert kan worden gebruikt om te investeren in de stad en zijn inwoners.

COMMUNICATIEMEDEWERKERS

Het aantal gemeentelijke communicatiemedewerkers ligt veel te hoog. Dit aantal brengen we naar beneden.

DIVERSITEIT

Amsterdam blijft zich inzetten om de gemeentelijke organisatie een afspiegeling te laten zijn van de bevolking.

GEMEENTELIJKE AANBESTEDING

Als de gemeente een taak, concessie of opdracht wettelijk niet hoeft aan te besteden, moet zij dat ook niet doen. Zo besparen we op aanbestedingskosten. De gemeente gaat alleen in zee met bedrijven en organisaties die zich gedragen als goede werkgever en personeel dus voldoende zekerheid en salaris bieden. Kleine ondernemers en sociale firma’s moeten meer kans kunnen maken op gemeentelijke opdrachten. Buurtactiviteiten en -projecten worden aan kleine ondernemers uit de buurt gegund.

INKOOP

We vinden het belangrijk dat de gemeente ethisch verantwoorde en veilige spullen en materialen inkoopt, het liefst uit de lokale economie. Goed onderhoud van straten en pleinen en hergebruik van materialen vinden we belangrijker dan luxe herinrichting met nieuw, duur materiaal. Gemeentelijke inkoop moet voldoen aan strenge duurzaamheidseisen.

SUBSIDIËREN EVENEMENTEN

De gemeente stopt met het subsidiëren van grote evenementen die het met commerciële sponsoring ook redden.

SUBSIDIES

Subsidies kunnen een goed middel zijn om initiatieven van Amsterdammers te ondersteunen, en kunnen bijdragen aan cultuur, groen of maatschappelijk werk in onze stad. Wel moeten subsidies altijd goed verantwoord worden en letten we bijvoorbeeld op de scheiding tussen kerk en staat.

U bent hier