h
Standpuntenlijst

Sport

JEUGDSPORTFONDS

We breiden het Jeugdsportfonds verder uit. Op die manier helpen we nog meer kinderen uit minimagezinnen aan het sporten.

SCHOOLSPORT

In gebieden waar weinig kinderen sporten willen we een proef doen met schoolsporten, naschoolse sportbeoefening in teamverband (Amerikaans High School-model).

SPORTKANTINES

We maken afspraken met sportclubs zodat zij alleen nog maar gezond voedsel aanbieden in hun kantines.

SPORTPARTICIPATIE

We proberen meer kinderen aan het sporten te krijgen. Daarbij besteden we extra aandacht aan meisjes van niet-westerse komaf, omdat deze verhoudingsgewijs weinig sporten.

SPORTVOORZIENINGEN

In iedere buurt moeten voldoende voorzieningen zijn voor sport en spel. De bestaande tekorten aan sportvoorzieningen moeten dan ook weggewerkt worden. Ook moet de openbare ruimte zoveel mogelijk uitnodigen tot bewegen. We zijn dan ook tegen verdere verplaatsing van sportparken naar de randen van de stad.

TOPSPORTEVENEMENTEN

De gemeente investeert niet langer miljoenen voor het binnenhalen van topsport- evenementen.

ZWEMMEN

In een waterrijke stad als Amsterdam, is het van belangrijk dat ieder kind leert zwemmen. Er komt extra aandacht voor zwemmen en zwemles. We zijn voor meer openbare zwemplekken. Waar de kades te hoog zijn om zelf uit het water te komen leggen we trapjes aan zodat mensen die in het water vallen er weer uit kunnen komen. IJburg en Zuidoost verdienen een eigen zwembad.

U bent hier