h
Standpuntenlijst

Werk en inkomen

ARMOEDEBESTRIJDING

Iedereen moet mee kunnen doen in Amsterdam, ongeacht afkomst of de dikte van deportemonnee. Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan delen in de
welvaart van de stad, krijgen minima, vluchtelingen en kinderen in armoede extra ondersteuning, zoals een laptop en een kledingbon voor scholieren, gratis OV voor ouderen, tegemoetkoming als je chronisch ziek bent. De  bestaande Amsterdamse armoedevoorzieningen houden we in stand en maken we toegankelijk voor minima tot en met 130% van de het sociaal minimum.

WERKBRIGADE

Elke Amsterdammer heeft recht op werk. We creëren 2500 “maatschappelijke banen” bij de Werkbrigade: werk dat nuttig is voor de stad en dat nu niet wordt
gedaan. Bijstands-gerechtigden die hiervoor kiezen, krijgen hun uitkering aangevuld tot het minimumloon. De werkbrigade pakt klussen op die anders zouden blijven liggen. Dit werk mag geen ander werk verdringen en wordt door vrouwen en mannen gedaan. Ook ex-gedetineerden die na vrijlating vaak moeilijk aan de bak komen, krijgen de mogelijkheid via de werkbrigade weer hun bestaan op te bouwen.

ARBEIDSBEPERKTEN

De gemeente gaat op alle niveaus arbeidsgehandicapten in dienst nemen onder inacht­neming van ieders capaciteiten. Dus niet alleen op de onderste trede van de ladder. De gemeente gaat hier ook op aandringen bij bedrijven waar de gemeente zaken mee doet.

ARBEIDSMARKTDISCRIMINATIE

We bestrijden actief discriminatie van werkzoekenden. Bedrijven die discrimineren komen op een zwarte lijst die openbaar te vinden is op de gemeentesite. De gemeente doet met bedrijven die op deze zwarte lijst staan, geen zaken meer.

 

COLLECTIEF ENERGIECONTRACT VOOR MINIMA

Amsterdam zet in op een collectief en goedkoper energiecontract voor de Amsterdammers met een laag inkomen. Daarbij hoort ook extra voorlichting over energiebesparing zodat mensen niet alleen het milieu, maar ook hun portemonnee helpen.

DIERENHULP GRATIS VOOR MINIMA

Mensen met een laag inkomen kunnen gratis met hun huisdier naar de dierenarts. Honden en katten worden gratis gechipt. Het jaarlijkse consult wordt betaald door de gemeente, net als een deel van de kosten van vervolgbehandelingen.

HUURVERLAGING VOOR MINIMA

Amsterdamse huishoudens met een kleine beurs en een relatief hoge huur krijgen sinds enige tijd huurverlaging. De SP wil dat dit zo blijft.

JEUGDLOONVRIJE GEMEENTE

Amsterdam heeft het jeugdloon afgeschaft. De SP wil dat dit zo blijft.

JEUGDWERKLOOSHEID

In Amsterdam is de jeugdwerkloosheid de afgelopen jaren flink afgenomen. Dit SP beleid zetten we als het aan ons ligt, voort. Werkloze jongeren worden intensief begeleid naar school of naar werk. Jongeren die zich niet melden maar volgens de informatie van de gemeente niet werken en niet naar school gaan, worden thuis opgezocht.

MELDPUNT VOOR UITGEBUITE WERKNEMERS

Er komt een gemeentelijk meldpunt waar uitgebuite werknemers terecht kunnen met klach­ten over hun werkomstandigheden. Zij kunnen daar ook terecht voor advies en hulp.

OUDERENWERKLOOSHEID

Het stadsbestuur bindt de strijd aan met werkloosheid onder Amsterdamse 50-plussers. Werkloze ouderen worden actief benaderd door de gemeente en naar werk geholpen.

RE-INTEGRATIE

Werkzoekenden met een uitkering worden bij hun re-integratie actief ondersteund door de gemeente. Zo regelt de gemeente de kinderopvang als een werkloze ouder een cursus moet volgen of naar een sollicitatiegesprek gaat. Voor werkzoekenden die naar een sollicitatiegesprek moeten, maar de reiskosten niet kunnen betalen, komt een reiskosten­vergoeding. Mensen die nog niet toe zijn aan betaald werk, en wel graag iets willen doen, helpen we richting een dagbesteding. Als mensen hiertoe zelf initiatieven aandragen, moet de gemeente dat serieus nemen.

SCHULDHULPVERLENING

Mensen die moeite hebben om uit te komen met hun inkomen krijgen daar, als ze dat willen, hulp bij, ook als ze geen grote schulden hebben. De gemeente moet daarom meer investeren in gemeentelijke schuldhulpverlening. Op verzoek kan de gemeente, bij mensen met een uitkering, de kosten van de vaste lasten, zoals huur, energie, water en de zorgver­zekering op de uitkering inhouden. De gemeente zorgt ervoor dat instanties als de woning­bouwverenigingen, zorgverzekeringen en energie- en waterleveranciers stoppen met het incasseren van openstaande facturen door incassobedrijven.

SOCIALE FIRMA'S

Sociale firma’s krijgen een duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeente en een plek in het inkoopbeleid. Bij de maatschappelijke uitdagingen waar zij in de oplossing een bijdrage kunnen leveren worden zij actief betrokken.

TEGENPRESTATIE

Volgens de Wet Participatie en Inkomen mag een gemeente een uitkeringsgerechtigde werk laten doen voor zijn of haar uitkering, dus zonder het betalen van een loon; de tegen­prestatie. De SP vindt dit werken zonder loon. In Amsterdam is de afgelopen 4 jaar dat de SP in het college zat, geen werken zonder loon verricht en dat houden we zo.

VOLWAARDIGE BANEN

Bij vast werk hoort een vast contract. We willen een einde aan de trend dat meer en meer mensen moeten werken via flexcontracten en uitzendbaantjes. Zulke contracten zorgen voor veel onzekerheid en stress.

WATERSCHAPSBELASTING AFSCHAFFEN VOOR ONDERNEMERS

De gemeente dringt er bij Waternet op aan bij ondernemers met een kleine beurs, de waterschapsbelasting kwijt te schelden.

U bent hier