h
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Hoofdstuk 10: Een diverse stad waarin iedereen meedoet

Foto: SP

Met meer dan 160 verschillende nationaliteiten is Amsterdam een van de meest diverse steden ter wereld. Als socialisten zijn we trots op deze unieke multiculturele samenstelling. We vieren de voortrekkersrol die Amsterdam heeft op het gebied van emancipatie, bijvoorbeeld met onze jaarlijkse Pride. Toch komen er ook in Amsterdam genoeg situaties voor die ons eraan herinneren dat de strijd voor emancipatie en rechtvaardigheid nooit af is. Denk aan berichtgeving over LHBTIQ+’ers die lastiggevallen worden wanneer ze op straat hand in hand lopen. Of denk aan de krachtige oproep in de zomer van 2020 van ruim tienduizend antiracisme betogers bij het Black Lives Matter-protest in het Nelson Mandelapark. Ze laten zien dat ook in het dagelijks leven van de Amsterdammer nog een wereld te winnen valt waar het gaat om het uitbannen van racisme, uitsluiting en andere vormen van discriminatie.

Meedoen in het dagelijks leven is niet voor iedere Amsterdammer even gemakkelijk en vanzelfsprekend. Voor een rolstoelgebruiker kan even snel een boodschap halen een behoorlijke uitdaging zijn. Stoepen zijn smal en staan vaak vol met fietsen. De toegankelijkheid in het reguliere openbaar vervoer laat nog te vaak te wensen over. Bij de nieuwe 15G trams zijn veel haltes nog niet rolstoelvriendelijk en wanneer er onverhoopt een lift stuk is, laat reparatie soms wel erg lang op zich wachten.

Pak ‘discriminatie op bestelling’ bij uitzendbureaus keihard aan

Uit undercoveronderzoek blijkt dat nogal wat uitzendbureaus in Amsterdam bereid zijn om over te gaan op ‘discriminatie op bestelling’. Aan het verzoek van een opdrachtgever die zegt ‘alleen wit personeel’ en geen mensen met een migratieachtergrond in dienst te willen nemen, wordt zonder problemen gehoor gegeven. Dit moet keihard worden aangepakt.

De nationale wetgeving moet worden aangescherpt met een vergunningplicht voor uitzendbureaus zodat de arbeidsinspectie beter kan optreden tegen arbeidsdiscriminatie door middel van boetes en het intrekken van de vergunning. Op lokaal niveau pleiten we ervoor om een Mystery Guest in te zetten en zo undercover discriminatie bij uitzendbureaus op te sporen. Mede dankzij de SP gebeurt dit nu met succes in de horeca. Horecagelegenheden die een discriminerend deurbeleid voeren worden bestraft met tijdelijke sluiting. Ook moet de gemeente een zwarte lijst bijhouden van discriminerende uitzendbureaus en vanzelfsprekend geen zaken meer doen met uitzendbureaus waar discriminatie is vastgesteld.

Alle deelnemingen moeten actief antidiscriminatiebeleid voeren

Bedrijven en instellingen die (deels) in handen zijn van de gemeente Amsterdam zoals de RAI, het GVB, theater Carré of het Havenbedrijf moeten een actief antidiscriminatiebeleid voeren. Beloftes en toewijding zijn mooi, maar we willen ook zien dat organisaties reële stappen zetten om Amsterdam een stad vrij van discriminatie te maken. De gemeente gaat in gesprek met deelnemingen die onvoldoende vooruitgang boeken. Ditzelfde beleid gaan we toepassen op partners waar de gemeente grote inkopen doet.

Een kolonisator als Coen hoort niet op een voetstuk 

Amsterdam is van iedereen. Gelukkig is daar steeds meer oog voor. Het is een goede zaak dat nieuwe straatnamen op Centrumeiland worden vernoemd naar verzetshelden in de strijd tegen kolonialisme en slavernij. Maar op het terrein van vrouwelijke straatnamen en de koloniale geschiedenis valt er nog een wereld te winnen. Een kolonisator als Coen moet van het wegennet verdwijnen. We stellen voor om de Coentunnel te hernoemen naar Max Havelaar of Anton de Kom. Bestaande straatnamen kunnen hernoemd worden, zoals dat in het verleden is gebeurd met het Steve Bikoplein. Draagvlak onder Amsterdammers en de stem van buurtbewoners zijn hierbij doorslaggevend.

Pak individualisering en vereenzaming aan

De coronacrisis heeft eenzaamheid voor veel Amsterdammers een concreet probleem gemaakt. Veel ouderen zijn hier erg zwaar door getroffen, maar het probleem is niet nieuw - en zal na corona niet verdwijnen. Met buurttafels, buurtrestaurants en ontmoetingsplekken gaan we eenzaamheid tegen. Voor alle Amsterdammers die daar behoefte aan hebben.

Foto: SP

Toegankelijk openbaar vervoer: Het openbaar vervoer moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dat betekent dat de nieuwe 15G trams en ov-haltes zo snel mogelijk rolstoelvriendelijk worden gemaakt. We geven prioriteit aan het herstellen van zaken die toegankelijkheid in de weg staan, zoals geleidelijnen die niet goed doorlopen of liften op perrons die gerepareerd moeten worden. Bij de aanschaf van nieuwe metro’s of trams vragen we Cliëntenbelang Amsterdam en ervaringsdeskundigen van tevoren om advies, zodat verbeterpunten bij de aanschaf van nieuw materiaal op tijd aan het licht komen.

Representatie onder ondernemers: Met initiatieven zoals Boost je buurt stimuleren we lokale en veelbelovende (maatschappelijke) ondernemingen zoals de Bijlmer Bookstore of De Buurtkringloop in de Indische Buurt. Op deze manier zorgen we voor een cultureel diverse buurteconomie en voorkomen we eenheidsworst en ‘veryupping’.

Pride: We zijn trots op de jaarlijkse Pride in Amsterdam. We staan achter de oproep om het evenement te de-commercialiseren om meer ruimte te maken voor de gemeenschap waar het feest om draait.

Banen voor iedereen: Samen met ontwikkelbedrijf Pantar en andere sociale firma’s zet de gemeente zich actief in om meer banen te scheppen voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Bij het verlenen van nieuwe opdrachten maakt de gemeente afspraken over ‘social return’. Zo stimuleren we bedrijven banen te scheppen voor kwetsbare Amsterdammers.

Onderwijs en voorlichting: Op alle Amsterdamse middelbare scholen wordt voorlichting gegeven over genderidentiteit en seksualiteit. We moedigen scholen aan om een Gay Straight Alliance (GSA) in het leven te roepen, die zich sterk maakt voor een veilige omgeving voor iedereen. LHBTIQ+’ers en belangenorganisaties worden actief betrokken bij het beleid met betrekking tot LHBTIQ+ gerelateerde thema’s.

Taallessen voor iedereen: Taallessen maken we kosteloos beschikbaar vanuit de gemeente. Zo verzekeren we dat iedereen zich volledig kan ontplooien en mee kan doen in de democratie van Amsterdam.

Slavernijverleden: De Amsterdamse excuses voor het slavernijverleden zijn een goede eerste stap. Verdiepend en nader vervolgonderzoek naar het koloniale en slavernijverleden kan op steun van de SP rekenen. Het heeft de voorkeur om een nationaal onderzoek te verrichten, zodat onderzoekers de krachten bundelen en het perspectief wordt verbreed naar de rol van Nederland in het slavernijverleden.

U bent hier