h

Solidair de crisis uit: Herverdelen

28 april 2020

Solidair de crisis uit: Herverdelen

Foto: Jos van Zetten

Het is weer het einde van de maand. Een bizarre maand. Een maand met de grootste gezondheidscrisis in jaren. Bijna iedereen kent wel iemand die getroffen is door Corona. Indirect zijn we allemaal getroffen door het onnatuurlijke afstand houden, de verplichte thuisisolatie en de grote onzekerheid voor de toekomst. Niet alleen wat betreft gezondheid, maar ook over de verdiensten.

Bij veel mensen zijn de loonstrookjes weer binnen en wordt aan het eind van de maand gekeken ofze de eindjes nog aan elkaar kunnen knopen. Deze maand zal het bij velen anders zijn dan andere maanden. Zo hebben extreem veel mensen met een nul-urencontract weinig kunnen werken, zijn flexmedewerkers de laan uit gestuurd en zitten veel zzp-ers opeens op het sociaal minimum.

Aan de andere kant zijn er ook mensen die deze maand opeens kunnen sparen. Mensen met vaste contracten kregen gewoon uitbetaald, terwijl enkele kostenposten zoals reiskosten, vakantie-uitgaven en kosten voor kinderopvang opeens wegvielen.

Zoals het bij mensen gaat, werkt het bij bedrijven ook. De horeca is natuurlijk zwaar de dupe van de sluiting, terwijl de supermarkt extra personeel moest aannemen om de grote vraag naar de boodschappenservice te kunnen bedienen. Kapsalons, tankstations en kledingwinkels maken fors verlies, terwijl internetwinkels en uitvaartondernemers binnenlopen.

Laat één ding bij ons bovenaan staan: we moeten zo snel mogelijk de gezondheidscrisis oplossen. De echte slachtoffers zijn de mensen die Corona kregen, andere zieke of ongezonde mensen en de ouderen die vaak noodgedwongen opgesloten zitten. Maar ook financieel zijn er duidelijke winnaars en verliezers. Willen we solidair de crisis uit, dan moeten we daar rekening mee houden.

Solidair de crisis uit kan alleen als we degenen die er financieel beter op zijn geworden in deze crisis laten meebetalen voor degenen die de dupe zijn. Veel mensen dragen hun steentje al bij door extra te doneren aan voedselbanken of door lokale ondernemers en horecazaken te steunen. Maar dat is helaas niet genoeg.  Na het bezweren van deze crisis zullen we moeten herverdelen. Het geld halen waar het zit en brengen naar waar het nodig is. De overheid heeft een belangrijke rol te vervullen. Jarenlang stond de overheid alleen maar te kijken hoe marktmechanismes de rijkdom verdeelden. Dat kan zo niet langer, want deze gezondheidscrisis heeft ons laten zien dat er iets veel belangrijker is dan marktwerking, namelijk medemenselijkheid.

Laurens Ivens

U bent hier