h

18.000 mensen vanuit bijstand naar werk

17 januari 2018

18.000 mensen vanuit bijstand naar werk

Amsterdam heeft de afgelopen vier jaar 23.000 werkzoekenden aan het werk geholpen. 18.000 daarvan kwamen vanuit de bijstand. SP-wethouder Arjan Vliegenthart is blij met het resultaat: “Al deze mensen doen mee in de samenleving en hebben een kleinere kans op armoede. Natuurlijk heeft de economie hierbij geholpen, maar Amsterdam scoort wel boven het landelijk gemiddelde. Ik ben er trots op dat we als SP hebben kunnen laten zien dat ook ons sociale beleid om mensen aan het werk te helpen mensen de goede kant op helpt. We hebben de fabel dat mensen almaar op de bank zouden willen hangen onderuit gehaald.”

Sinds de SP in 2014 toetrad tot het stadsbestuur is er veel veranderd in het gemeentelijke beleid om mensen aan het werk te helpen. Zo zijn er projecten begonnen om mensen voor tenminste het minimumloon werkervaring op te laten doen, in plaats van dat werkzoekenden zinloze trajecten moeten doen voor onder het minimumloon. De sollicitatieplicht is voor bepaalde groepen afgeschaft, in plaats daarvan wordt gekeken wat mensen nodig hebben om een baan te vinden. Binnenkort gaat er een proef beginnen om het voor mensen in de bijstand mogelijk te maken om maandelijks tot 200 euro te kunnen bijverdienen. 

Onder de mensen die aan het werk zijn geholpen zaten afgelopen jaar 190 vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Daarnaast zijn 450 vluchtelingen parttime aan het werk geholpen en volgen er 954 een opleiding. Vliegenthart: “Het is belangrijk dat ook vluchtelingen meteen mee kunnen doen. Werk of een studie zijn daarbij bijna onmisbaar, want daardoor leren mensen de taal en de maatschappij kennen en voelen ze zich eerder gewaardeerd. Het is mooi dat we zowel oude als nieuwe Amsterdammers succesvol hebben kunnen helpen op weg naar een baan.”

U bent hier