h

Nieuws

29 juli 2006

Besparen op ambtenaren

In het Parool van 29 juli is een opiniestuk van SP-raadslid Laurens Ivens te lezen. Hij pleit ervoor om niet te bezuinigen op voorzieningen voor Amsterdammers, maar te bezuinigen op de ambtenaren en politici. Het artikel is ook hier te lezen.

Lees verder
28 juli 2006

Otapan eindelijk vertrokken

De Otapan is eindelijk vertrokken. Het schip met asbest heeft jarenlang in Amsterdam Noord in de haven gelegen omdat de rederij de ontmanteling niet kon betalen. Na jarenlang getouwtrek en onnodige risico's is het schip nu eindelijk vertrokken om ontmanteld te worden.

Lees verder
27 juli 2006

Amsterdammer wil gratis openbaar vervoer voor ouderen

Uit een onlangs verschenen onderzoek van de dienst Onderzoek & Statistiek, blijkt dat acht van de tien Amsterdammers gratis openbaar vervoer voor ouderen belangrijk vindt. De Amsterdammers zijn bovendien van mening dat de collegepartijen hun verkiezingsbelofte alsnog moeten nakomen.

Lees verder
25 juli 2006

Referendum nodig over besluit dubbelstad

Een referendum over een mogelijke dubbelstad Almere-Amsterdam biedt de beste garantie op een doordacht besluit. Uit recent onderzoek blijkt dat een meerderheid van de Amsterdammers een referendum over dit onderwerp wenselijk vindt. SP-raadslid Laurens Ivens ondersteunt deze wens: 'Door een referendum wordt de politiek gedwongen om het evenwicht tussen extra huisvesting, natuur en recreatie zorgvuldig af te wegen.'

Lees verder
22 juli 2006

Demonstratie tegen Israelisch geweld

Meer dan 4000 demonstranten waren vandaag in Amsterdam om zich uit te spreken tegen de agressie van Isral richting de Palestijnen en Libanon. De indrukwekkende protestmars 'Luid de Noodklok' ging van het Beursplein naar het Museumplein. Sprekers van diverse organisaties riepen op voor een onmiddellijk einde aan het geweld en eisen een duidelijke stellingname tegen het optreden van Isral door de Nederlandse regering.

Lees verder
21 juli 2006

Commercieel GVB zorgt slecht voor haar bussen

De SP heeft grote zorgen over de veiligheid van de bussen van het GVB. Bij een recente controle werden 15 van de 25 bussen door de politie van de weg gehaald. Met de verzelfstandiging in het vooruitzicht, vreest de SP dat het risico op onveilige bussen nog verder zal stijgen.

Lees verder
21 juli 2006

Asscher creert gespannen sfeer door verbod Palestina-demonstratie

Loco-burgemeester Lodewijk Asscher heeft de geplande demonstratie van morgen tegen de oorlog tegen de Palestijnen vandaag verboden. Honderden mensen zullen morgen op het Beursplein komen om hun ongenoegen tegen de oorlog te uiten, terwijl dat dan niet kan. SP-raadslid Laurens Ivens: 'Het verbieden van deze demonstratie een dag vantevoren is buitengewoon onverstandig en levert mogelijk een gespannen sfeer rondom het Beursplein op.'

Lees verder
20 juli 2006

Stalling Beursplein eindelijk weer open

Op 1 augustus gaat de bewaakte fietsenstalling Beursplein weer open. In november 2005 besloot toenmalig wethouder Van der Horst de stalling te sluiten. Dit leidde tot protesten van de SP-fractie. Een motie om de stalling open te houden had de instemming van de Gemeenteraad, maar de wethouder weigerde deze uit te voeren. Meerdere moties volgden, die steeds door de Raad werden aanvaard.

Lees verder
18 juli 2006

Struisvogelpolitiek college: 69 miljoen extra voor Noord-Zuidlijn

De SP verwijt het College dat er veel te laconiek vanuit gegaan is dat de rechter de gemeente in het gelijk zou stellen over de rechtzaak over de Noord-Zuidlijn. Het College is van mening dat Amsterdam recht heeft op een hogere Rijksvergoeding vanwege de gestegen bouwkosten van de Noord-Zuidlijn. Het Rijk hanteert een lager indexeringscijfer dan volgens de gemeente rechtvaardig is. Het Rijk gaat ervan uit dat ze aan haar verplichtingen heeft voldaan door in een keer een groot bedrag ter beschikking te stellen, op voorwaarde dat overige kostenstijgingen voor risico van Amsterdam zijn. Op maandag 17 juli stelde de rechter de gemeente in het ongelijk, waardoor een strop ontstaat van 69 tot 140 miljoen euro.

Lees verder
14 juli 2006

Aboutaleb weigert beleid aan te passen

De SP heeft deze week in de gemeenteraad opnieuw opheldering gevraagd over de onbehoorlijke wijze waarop huisbezoeken om bijstandsfraude op te sporen door de Dienst Werk en Inkomen worden uitgevoerd. Een alternatief voorstel van de SP om heldere, controleerbare regels op te stellen voor de huisbezoeken, heeft het niet gehaald. SP-raadslid Sadet Karabulut: 'dit is een bijzonder onverschillige houding van wethouder Aboutaleb die deel uitmaakt van een College dat zegt sociaal en rechtvaardig beleid te voeren'.

Lees verder

Pagina's

U bent hier