h

Nieuws

18 april 2006

Militaire wapenbeurs Marelec

Op 19, 20 en 21 april is er alweer een wapenbeurs in Amsterdam !
We roepen op om mee te doen met een protestmanifestatie op 19 april.

Lees verder
12 april 2006

Positief akkoord mist daadkracht

Het nieuwe Collegeakkoord van PvdA en GroenLinks bevat positieve uitgangspunten. De investeringen in sociaal beleid, onderwijs en startende ondernemingen verdienen steun. Ook het verzet tegen de privatisering van Schiphol wordt door de SP gewaardeerd. Op veel onderdelen ontbreken echter concrete einddoelen, waardoor het akkoord daadkracht ontbeert. De SP zal de komende tijd aandringen op duidelijke streefdoelen als armoedebestrijding, schooluitval en werkgelegenheid.

Lees verder
9 april 2006

OV actie

De SP actie Openbaar Vervoer komt in stroomversnelling. Zo snapten we Olga Oranje, lid van onze werkgroep OV, die de huurdemonstratie op de Dam te baat nam om handtekeningen voor de actie op te halen.
En met succes. Alle lijsten die ze meebracht werden volgeschreven.
Een reden temeer om op 12 april mee te doen met de OV actie en veel handtekeningen te verzamelen.

Lees verder
9 april 2006

Stop Dekker. Houd huren betaalbaar

De huurdemonstratie op de Dam "Stop Dekker. Houd huren betaalbaar." telde meer dan 3000 deelnemers waaronder veel SP-ers. Ook de SP Amsterdam was met een grote groep aanwezig. Onder de aanwezige landelijke politici bevonden zich Harry van Bommel en Ada Gerkens. Diverse sprekers, onder wie ook vertegewoordigers van woningcorporaties, hekelden het beleid van minister Dekker.

Lees verder
8 april 2006

Minder wethouders voor Amsterdam

Het nieuwe college van PvdA en GroenLinks kan de voorgenomen bezuinigingen op het gemeenteapparaat kracht bijzetten door het aantal wethouders te verminderen. Volgens de SP-fractie is het logisch als er gekozen wordt voor vier wethouders, waarvan GroenLinks er n zou krijgen.

Lees verder
6 april 2006

Amsterdammer kiest voor preventie

Als het gaat om de veiligheid in buurten ziet ruim de helft van de Amsterdammers meer heil in preventieve dan in repressieve maatregelen. Dit is n van de antwoorden die de SP kreeg op haar vragen uit de Omnibus-enqute van de Dienst Onderzoek en Statistiek. “Het nieuwe college weet hierdoor meteen waar ze de nadruk op moeten leggen”, zegt SP-fractievoorzitter Remine Alberts.

Lees verder
4 april 2006

Nieuw College stap in goede richting

Het nieuwe Collegeakkoord van PvdA en GroenLinks is vooralsnog een stap in de goede richting. De nadruk op armoedebestrijding, jeugd en milieu laten zien dat het nieuwe bestuur vooruitstrevender is dan het vorige. Anderzijds is nog onduidelijk wat het College gaat doen met woningbouw en integratie. 'We wachten af hoe het uiteindelijke akkoord er uitziet, maar we zijn verheugd over alle punten die Amsterdam socialer maken', aldus SP-fractievoorzitter Remine Alberts.

Lees verder
31 maart 2006

Flyer-actie voor behoud buslijn 29

Op zaterdag 1 april zullen inwoners en SP-leden van Amsterdam-Noord, Amsterdam-Zuidoost en Diemen zich gezamenlijk inzetten voor het behoud van buslijn 29, die eind mei dreigt te worden opgeheven. Deze buslijn gaat vanaf het Buikslotermeerplein via Diemen naar het AMC.

Lees verder
27 maart 2006

Open brief aan college over stalling Beursplein

Geacht College, Zoals u ongetwijfeld weet, heeft de Gemeenteraad tot twee keer toe een motie aangenomen waarin het College werd verzocht de stalling Beursplein open te houden en de kosten daarvan te dekken uit het Mobiliteitsfonds. Na aanneming van de eerste motie, in december 2005 bij de behandeling van de begroting voor 2006, gaf wethouder Van der Horst aan de motie niet uit te willen voeren. Vervolgens diende de SP op 1 maart wederom een motie in waarin het College werd verzocht de aangenomen motie uit te voeren. Deze werd unaniem aangenomen.

Lees verder
24 maart 2006

Amsterdam raakt de weg kwijt

Lijnen die het GVB wil opheffen zijn tramlijn 6, en de buslijnen: 29, 39, 235, 46, 61, 66, 68, 164, 199, 222, 223, 228, 229, 247, 248 en lijn 364. Daarnaast zijn er voorstellen om tientallen lijnen in te korten of recht te trekken, op te heffen of om te leggen en worden deels overgenomen door nieuwe lijnen. Voor sommige lijnen komt een andere vervoerder. Een andere verslechtering is ook dat de maximum afstand tot de halte verruimd mag worden van 400 naar 800 meter. De SP voorziet dat niet iedereen in staat is om zo ver te lopen en dat hierdoor veel mensen noodgedwongen achter de geraniums belanden. Het GVB is de weg kwijt maar straks de Amsterdammers ook!

Lees verder

Pagina's

U bent hier