h

Noord

 

2 oktober 2012

Opinie - Van der Pekbuurt: macht terugpakken of voor altijd verliezen

In de discussie over sloop in de Van der Pekbuurt trekt woningcorporatie Ymere zich niets aan van bewoners of politiek. Omdat het binnen wettelijke kaders is, denkt de corporatie voorbij te kunnen gaan aan de wensen van de overgrote meerderheid en de bulldozers de wijk in te kunnen sturen om een van onze mooiste buurten de vernieling in te helpen. Waar is onze democratie gebleven?

Lees verder
26 september 2012

Machtsstrijd gaande in Van der Pekbuurt

SP-fractievoorzitter Daniël Peters is blij met de opstelling van het stadsdeelbestuur, dat er bij Ymere op heeft aangedrongen niet te gaan slopen in de Van der Pekbuurt. Peters: "Huurders, politieke partijen en monumentenorganisaties willen niet dat Ymere gaat slopen in de Van der Pek. Het is goed te horen dat ook het stadsdeelbestuur hierover duidelijk is in zijn gesprekken met Ymere. Des te frustrerender is het dat de woningcorporatie zich doof blijft houden voor alle bezwaren. Dit is een ware machtsstrijd geworden: de volksvertegenwoordiging lijkt niet meer over de volkshuisvesting te gaan!"

Lees verder
17 september 2012

De SP bruist ook ná de verkiezingen

"Maar de verkiezingen zijn toch net geweest?" Dat was de meest gehoorde opmerking bij de SP-kraam op het jaarlijkse festival Banne Bruist zondag. Die opmerking werd vaak gevolgd door een gesprek over de verkiezingsuitslag en speculaties over welk kabinet Nederland staat te wachten. Intussen werden natuurlijk ook veel ballonnen uitgedeeld.

Lees verder
16 september 2012

Dure parkeerplaatsen Overhoeks losgekoppeld van huurwoningen

Bewoners van de sociale huurflat Gelria in de buurt Overhoeks zijn niet meer verplicht een dure parkeerplaats 110 euro per maand te huren bij hun woning. Na protesten van individuele huurders, de bewonerscommissie en de SP heeft woningcorporatie Ymere besloten de verplichte koppeling los te laten.

Lees verder
7 september 2012

Grote leegstand in Tuindorp Oostzaan

Om langdurige leegstand aan de kaak te stellen, trok de SP door Tuindorp Oostzaan. Een korte wandeling leverde al veel leegstaande woningen op, die zichtbaar werden gemaakt met een poster 'Waarom woont hier niemand?'. Volgens buurtbewoners staan deze voormalige sociale huurwoningen al heel lang leeg, variërend van een half tot anderhalf jaar. En dat terwijl de wachttijd voor een woning meer dan 11 jaar bedraagt.

Lees verder
4 september 2012

Campagne op Noordse pleinen

Afgelopen weken hebben Noordse SP'ers al vele pleinen en markten bezocht om campagne te voeren voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zo ook zaterdag, toen de SP zowel op het Waterlandplein als op Mosveld aanwezig was.

Lees verder
7 augustus 2012

Linksboven op de borden

Terwijl nog niet eens alle verkiezingsborden in Amsterdam-Noord waren geplaatst, heeft de SP dinsdag de eerste verkiezingsposters al geplakt. Uiteraard linksboven op de borden.

Lees verder
26 juni 2012

Ymere onbetrouwbaar in Van der Pekbuurt

Ondanks enorme tegenstand van de huurdersvereniging, de gehele deelraad n betrokken monumentenorganisaties wil woningcorporatie Ymere haar sloopplannen in de Van der Pekbuurt doordrukken. SP-deelraadslid Frans Rein Jurrema is woedend over een uitgelekte nieuwsbrief van Ymere waaruit dit blijkt. Jurrema: "Ymere toont zich een onbetrouwbare partner, en dat is niet de eerste keer." De SP wil dat de deelraad een hoorzitting organiseert waar Ymere verantwoording aflegt voor haar beleid in de Van der Pekbuurt.

Lees verder
24 juni 2012

Opluchting over vervallen aanbestedingsplicht GVB

"Het GVB hoeft niet meer aanbesteed te worden!" Met dit goede nieuws flyerde de SP Noord zaterdag op winkelcentrum Molenwijk. Aan de reacties kon je merken dat mensen niet meer gewend zijn aan goed nieuws. "Hè? Echt? Daar ben ik blij om," was de enthousiaste reactie van menig bewoner van dit Noordwestelijke puntje van Amsterdam-Noord.

Lees verder
22 juni 2012

Uit armoede door werk

Het voorstel dat de SP indiende samen met PvdA en GroenLinks om de armoede te bestrijden door nieuwe werkgelegenheidsprojecten te starten in Noord is unaniem aangenomen door de deelraad. SP-fractievoorzitter Daniël Peters bij de behandeling van de voorjaarsnota donderdag: "Een stadsdeel kan geen inkomenspolitiek voeren en het is heel moeilijk om armoede duurzaam te bestrijden. We moeten hengels bieden, geen vissen! Werk is de enige echte manier om mensen uit armoede en uit sociaal isolement te helpen."

Lees verder

Pagina's

U bent hier