h

SP lanceert conceptprogramma 'Amsterdam van Amsterdammers'

28 oktober 2017

SP lanceert conceptprogramma 'Amsterdam van Amsterdammers'

Foto: Jos van Zetten

Vandaag presenteerde SP-Wethouder Arjan Vliegenthart in Nieuw-West het concept-verkiezingsprogramma van de SP Amsterdam: 'Amsterdam van Amsterdammers'. Vliegenthart, voorzitter van de programmacommissie: "We kunnen trots zijn op dit aanvallende programma. Met onze plannen willen we ervoor zorgen dat de Amsterdammers centraal komen te staan in hun eigen stad. We rekenen finaal af met het grote geld dat de samenhang in de stad steeds meer bedreigt. We houden Amsterdam een gemengde stad met plek voor iedereen."

Één van de plannen om daarvoor te zorgen is dat Amsterdammers voorrang krijgen op nieuwbouwwoningen in hun eigen stad. Vliegenthart: "Te veel jongeren kunnen nu het huis van hun ouders niet uit. Te veel mensen die hier hun wortels hebben  kunnen niet doorstromen naar een andere woning. Door jaarlijks 5000 van de nieuwbouwwoningen, koop én huur, met voorrang toe te wijzen aan Amsterdammers, willen we die problemen aanpakken. Zo zorgen we ervoor dat de schaarse Amsterdamse woningen terechtkomen bij mensen die de stad maken, in plaats van bij mensen die Amsterdam gebruiken om van zichzelf iets te maken."

Eerder bracht de SP al een aantal verkiezingsplannen naar buiten. Zo wil de partij de marktwerking en de bureaucratie uit de zorg slopen en een stedelijke thuiszorgorganisatie opzetten. Een ander plan is om te beginnen met een grote verduurzamingsoperatie waarbij de gemeente zelf zonnepanelen gaat leggen op alle daken in de stad die daarvoor geschikt zijn, of het dak nu van de gemeente is of niet. Verder wil de partij het toerisme in de stad stevig terugdringen door onder andere de toeristenbelasting fors te verhogen, pretvervoer te verbieden en buurtbewoners zeggenschap te geven over hun buurt.

Het gepresenteerde programma is een concept. Het woord is nu aan de leden van de Amsterdamse SP. Zij krijgen de gelegenheid om wijzigingsvoorstellen in te dienen en hebben het laatste woord over het programma. Op 18 november wordt op een ledenvergadering gestemd over het programma en de eventuele wijzigingsvoorstellen. Het concept verkiezingsprogramma en de verdere procedure zijn hier te vinden.

U bent hier