h

SP viert successen van half jaar stadsbestuur

3 januari 2015

SP viert successen van half jaar stadsbestuur

Amsterdam is van iedereen. De dikte van je portemonnee mag niet uitmaken of je wel of niet mee kunt doen in onze stad. Dat is de leidraad van het stadsbestuur waar de SP sinds afgelopen zomer aan deelneemt . Dat doen we met onze twee wethouders, Laurens Ivens (bouwen, wonen en dierenwelzijn) en Arjan Vliegenthart (werk en inkomen). De SP bestuurt nu een half jaar mee en de eerste resultaten daarvan zijn al merkbaar. Met het aanbreken van het nieuwe jaar verspreidt de SP door de hele stad haar jaarkrant met nieuws over wat de SP doet en bereikt voor en met Amsterdammers.

Aan het bestrijden van armoede wordt ruim dertig procent meer uitgegeven dan voorheen. Dat is hard nodig want één op de vijf Amsterdammers leeft in armoede. Onder de Amsterdamse kinderen is dat zelfs één op de vier.

Kindregelingen uitgebreid

Van een aantal regelingen voor kinderen was tot nu toe elk jaar onzeker of er genoeg geld was om ze te behouden. Daarvan is nu zeker dat ze blijven. Het jeugdsportfonds, waardoor kinderen van arme ouders ook mee kunnen sporten, wordt een vaste regeling. Ook het kindpakket, met waardebonnen voor een kledingwinkel en voor sportieve en culturele activiteiten, wordt een vaste regeling waar minima op kunnen rekenen.

Gratis OV voor 65+ minima

Het openbaar vervoer blijft gratis voor ouderen met een laag inkomen. De eerdere succesvolle proef wordt omgezet in een definitieve regeling. Deze wordt bovendien uitgebreid voor de groep ouderen die afhankelijk is van het aanvullend openbaar vervoer ('het busje aan huis'). Zo kunnen ouderen die weinig te besteden hebben, toch de deur uit en op bezoek bij familie en kennissen.

NB: In de krant zelf is helaas een fout opgetreden. Daar staat vermeld dat de regeling voor 55+ minima is, terwijl dit 65+ moet zijn. Onze excuses voor de misverstanden die hierdoor kunnen ontstaan.
Armoedevoorzieningen verruimd

De armoedevoorzieningen worden toegankelijk voor meer mensen. In de meeste gemeenten in Nederland kunnen huishoudens met een inkomen tot 110 procent van het wettelijk sociaal minimum gebruik maken van armoedevoorzieningen. In Amsterdam wordt die grens verhoogd naar 120 procent. Op die manier bereikt de gemeente ook vele zzp'ers en werkende armen. Zij vielen in de oude regelingen net buiten de boot. Op deze manier wordt het ook aantrekkelijker om een baan te vinden. Je verliest namelijk niet meteen alle voorzieningen zodra je er iets in inkomen op vooruit gaat. Dat blijkt uit de doorrekening van de plannen door budgetinstituut Nibud.

Genoeg woningen voor mensen met een laag inkomen

Iedereen moet mee kunnen doen. Dat betekent ook dat mensen met een laag inkomen niet de stad uit mogen worden gejaagd doordat de huizen onbetaalbaar worden. Daarom heeft het stadsbestuur een ondergrens afgesproken van 187.000 sociale huurwoningen. Dat zijn net zoveel woningen als het aantal mensen in de stad dat valt binnen de inkomensgrens. Dat die ondergrens hard nodig is blijkt uit de berekeningen van de gevolgen van het landelijke huurbeleid van VVD en PvdA voor de Amsterdamse woningmarkt. Door het rijksbeleid zullen zo'n 40.000 particuliere sociale huurwoningen in de vrije sector komen, zodra de bewoner verhuist. De Amsterdamse afspraak voor een ondergrens is een trendbreuk met wat vorige stadsbesturen deden op dit gebied. Die streefden naar minder sociale huurwoningen en deden er vele in de verkoop.

De SP Amsterdam is trots op deze resultaten. Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Door het nieuwe beleid zet Amsterdam grote stappen richting een socialer Amsterdam.

U bent hier