h

West

17 december 2005

Actie: Stop de bomenkap!

Achttien gezonde, wonderschone Acaciabomen staat een droevig lot te wachten: zij zullen vanwege straatvernieuwing tegen de vlakte gaan. De SP vindt de kap onwenselijk en onnodig en voert in december en januari actie voor het behoud van deze parels van de Van Boetzelaerstraat en de Van Hogendorpstraat. Daarbij delen wij enqutes uit die we zullen aanbieden aan de stadsdeelwethouder.

Lees verder
3 december 2005

Actie Noodrem ook in Bos en Lommer in volle gang

Op zaterdag 3 december begon SP Bos en Lommer met Actie NOODREM. In weer en wind hebben zo'n tien man zich ingezet om mensen te laten weten hoe het precies zit met het nieuwe zorgstelsel.

Lees verder
20 november 2005

SP stelt vragen over CED

De beslissing om de Centrumeenheid voor Daklozen (CED) te vestigen aan de Tweede Hugo de Grootstraat heeft tot grote onrust geleid onder de bewoners van de Hugo de Grootbuurt. Naar aanleiding hiervan stelde SP-gemeenteraadslid Willem Paquay op verzoek van SP Westerpark op 8 juli 2005 schriftelijke vragen aan B&W. Voor de volledigheid volgen hieronder de vragen en de antwoorden erop, zoals wethouder Aboutaleb die drie maanden later formuleerde.

Lees verder
7 november 2005

"SP-Dokters" in actie tegen het nieuwe zorgstelsel

Zaterdag 5 november trok een delegatie van SP-Westerpark getooid in witte doktersjassen de Spaarndammerstraat in, om buurtbewoners voor te lichten over de ongezonde gevolgen van de herziening van het zorgstelsel. En om de burgers op te roepen de actie NOODREM te steunen door een petitie te ondertekenen. ACTIE NOODREM, een onderdeel van de landelijke SP-actie tegen de marktwerking in de zorg, kan reeds op de steun van veel artsen en (para)medici rekenen. Nu is het echter tijd voor een massaal NEE van de burgers.

Lees verder
31 oktober 2005

SP doet mee aan deelraadsverkiezingen in Westerpark: Linkser En Socialer!

De SP Westerpark doet mee aan de deelraadsverkiezingen van 7 maart 2006. De afdeling Amsterdam heeft het groene licht gegeven zodat ook in de meest rebelse en rooie buurten van Amsterdam op de SP gestemd kan worden. Samen met de bewoners willen wij dit stadsdeel Linkser en Socialer maken.

Lees verder
10 september 2005

Flyers en informatie de ingrediënten voor 'Baarsjesdag'

De Baarsjesdag op het Mercatorplein is een terugkerende gelegenheid om met een kraam vol materiaal te flyeren en informatie te geven over de activiteiten van de SP in het stadsdeel en in de stad.

Lees verder
25 augustus 2005

Bizarre fietsplekken in Westerpark

SP Westerpark daagt de bewoners van Westerpark uit om een bizarre fietsplek in ons stadsdeel te vinden en te fotograferen. Dit is een initiatief van SP Amsterdam.

Lees verder
10 augustus 2005

Schriftelijke vragen over de daklozeneenheid

De SP Westerpark heeft sinds de informatieavond op 17 mei in het Marcanticollege in het Westerpark er verschillende malen bij de SP-fractie van de Centrale Stad op aangedrongen dat de procedure tot het instellen van een daklozeneenheid in de Frederik Hendrikbuurt niet zuiver gelopen is.

Lees verder
2 oktober 2004

Op 2 oktober ook voor de allochtone 65+ers

Ook leden van kergroep De Baarsjes waren aanwezig in de 2 oktober demonstratie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier