h

West

25 augustus 2005

Bizarre fietsplekken in Westerpark

SP Westerpark daagt de bewoners van Westerpark uit om een bizarre fietsplek in ons stadsdeel te vinden en te fotograferen. Dit is een initiatief van SP Amsterdam.

Lees verder
10 augustus 2005

Schriftelijke vragen over de daklozeneenheid

De SP Westerpark heeft sinds de informatieavond op 17 mei in het Marcanticollege in het Westerpark er verschillende malen bij de SP-fractie van de Centrale Stad op aangedrongen dat de procedure tot het instellen van een daklozeneenheid in de Frederik Hendrikbuurt niet zuiver gelopen is.

Lees verder
2 oktober 2004

Op 2 oktober ook voor de allochtone 65+ers

Ook leden van kergroep De Baarsjes waren aanwezig in de 2 oktober demonstratie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier