h

West

26 juli 2006

SP betreurt gemiste kansen bij Algemene Beschouwingen

Westerpark zou met een links college moeten bruisen van optimisme over een 'beter morgen'. Helaas, linkse thema's als armoedebestrijding en een betaalbare volkshuisvesting zijn niet de topprioriteit die ze zouden moeten zijn bij een college van PvdA en GroenLinks, zo bleek uit de algemene beschouwingen over de plannen voor 2007 en daarna. Fractievoorzitter Harm-Jan Kamstra vatte de kritiekpunten alsvolgt samen:

Lees verder
25 juli 2006

Suikerplein mag minder prestigieus

De kosten voor het nieuwe Suikerplein zijn ruim 700.000 euro hoger uitgevallen dan oorspronkelijk was begroot. De eisen waaraan het nieuwe plein zou moeten voldoen, opgesteld door politiek en bewoners, waren te hoog gegrepen om binnen het budget te blijven. De SP heeft een motie ingediend waarin wordt voorgesteld het plein te vernieuwen, maar sommige eisen, zoals het op n niveau brengen van het plein, los te laten om het plan binnen het budget te houden.

Lees verder
3 juni 2006

Salsa contra Dekker

Onder de werktitel 'Grofvuil' organiseerde SASH (Stop Afbraak Sociale Huisvesting) op 3 juni weer een demonstratie. Net als de vorige keren was deze gericht tegen het woonbeleid van minister Dekker. De SP werd vertegenwoordigd door enkele leden van kerngroep Centrum en Westerpark met SP-hesjes aan. Fractievoorzitter Harm-Jan Kamstra van de SP-Westerpark deelde vanaf de bakfiets de laatste exemplaren uit van de 5000 SASH-folders die SP verspreid had.

Lees verder
29 mei 2006

'Waarom woont hier niemand?'

De SP in Westerpark vindt leegstand van woningen een schande in een tijd van schaarste op de woningmarkt. De problemen rond leegstaande woningen zijn al oud, maar nieuw is dat nu ook vaak voormalige sociale huurwoningen leegstaan omdat ze verkocht moeten worden. Dit gaat niet altijd even vlot, met als gevolg dat deze woningen vaak maanden en soms zelfs jaren leegstaan. De SP kan dit niet langer aanzien en is in actie gekomen.

Lees verder
21 mei 2006

Met kraam en bakfiets op de milieumarkt

'Groene Zondag' was ook dit jaar weer een zeer geslaagde dag. Het weer op de jaarlijkse milieumarkt was goed en we hadden niet alleen actiemateriaal en kranten uit te delen, maar ook een grote bak tros- en cherrytomaten. We raakten met veel mensen in gesprek en hebben 150 folders uitgedeeld met onze milieustandpunten en -acties.

Lees verder
16 mei 2006

SP aanwezig op milieumarkt 'Groene Zondag'

Ook de SP staat weer met een kraam op de milieumarkt op zondag 21 mei. De markt wordt gehouden op het Van Oldenbarneveldtplein, een plein met prachtige platanen. Van 13.00 tot 18.00 uur kun je er genieten van muziek en lekker eten. Er zijn diverse activiteiten georganiseerd voor kinderen en uiteraard geven diverse organisaties uitleg over hun activiteiten op milieugebied. Wij hebben weer een kraam vol boeken, kranten en actiemateriaal. Bezoekers van onze kraam kunnen tomaten winnen door te reageren op een aantal stellingen. Bijzondere gast op onze kraam is de milieutrol, die precies kan vertellen waarom we met de aarde milieuvriendelijk en zuinig moeten omgaan. Kom even langs als je in de buurt bent!

Lees verder
12 mei 2006

Peiling geen zuur maar zoet

In drie buurten van Westerpark zijn de folders 'Geen zuur maar zoet. Compensatie moet' huis-aan-huis verspreid. In deze buurten, de Staatsliedenbuurt, de Spaarndammerbuurt en de Zeeheldenbuurt, zijn wij bovendien de straat opgegaan om een peiling te houden en bewoners te vragen hun handtekening te zetten onder onze folder.

Lees verder
8 mei 2006

Geen zuur maar zoet

Geen zuur maar zoet!)

Na "het zuur" van de bezuinigingen zou in 2006 "het zoet" komen. Dit blijkt voor veel mensen niet op te gaan. De SP wil dat de regering haar belofte waarmaakt, daarom deze folderactie met de folder ''Geen zuur maar zoet. Compensatie moet!'' voor compensatie van het koopkrachtverlies in Westerpark. Ben je erop achteruit gegaan of ondanks je grote inkomen erop vooruit gegaan, volg onderstaande link en meld het ons op onze Meldlijn Inkomen 2006: meer of minder?.

Lees verder
7 mei 2006

SP Oud-West draagt bij aan de beschouwingen over het coalitieakkoord

Geachte voorzitter, raadsleden, dagelijks bestuur en toehoorders,

Lees verder
3 mei 2006

SP strijdt tegen opheffen buslijnen

Bewoners van Westerpark verliezen twee voor hen belangrijke buslijnen, namelijk lijn 21 wordt ernstig ingekort en lijn 46 verdwijnt geheel. Op twee dagen stond een delegatie van de SP op straat om handtekeningen op te halen en buurtbewoners te wijzen op het feit dat het ROA (Regionaal Overleg Amsterdam), de opdrachtgever van het GVB, van plan is deze wijzigingen door te voeren. Veel passagiers, omwonenden en buschauffeurs ondertekenden de lijsten die zullen worden aangeboden aan de wethouder van Verkeer van Amsterdam.

Lees verder

Pagina's

U bent hier