h

Zuidoost

 

23 februari 2006

Manifestatie Armoede Amsterdam Zuidoost

Hoe bestrijden wij de armoede! Onder deze titel organiseert de SP Zuidoost een thema- en
discussieavond.

Lees verder
10 februari 2006

Klachten over de Sociale Dienst in Zuidoost?

De SP in Zuidoost wil een klachtenboek aanleggen met verhalen over de Sociale Dienst (sinds 2006 de Dienst Werk en Inkomen).

Lees verder
10 februari 2006

SP organiseert live popconcert in Amsterdamse Poort

Aanstaande zaterdag verzorgt de SP een live popconcert in de Amsterdamse Poort. Aanleiding is de feestelijke opening van het glanzend nieuwe stadsdeelkantoor van Zuidoost. Om te laten zien dat het hart van de SP bij de gewone mensen op straat ligt, gaat de partij midden op het Bijlmerplein een eigen feest houden. Iedereen is van harte welkom. Om de kou te verdrijven zal gratis tomatensoep worden uitgedeeld.De SP Zuidoost feliciteert het Stadsdeel met haar prachtige, nieuwe kantoor. Vanzelfsprekend is het de deelraadsleden en de ambtenaren van harte gegund. Het is vooral ook een goed moment om te beginnen met echt sociaal beleid. De SP vindt dat de armoede en woningnood serieus bestreden moeten worden en roept het zittende bestuur op daar nu een begin mee te maken!

Lees verder
17 december 2005

Schrijnende toename armoede in Amsterdam Zuidoost

MaDi (Maatschappelijke Dienstverlening) is een instelling die zich o.a. in Amsterdam Zuidoost bezighoud met sociaal raadswerk en schuldsaneringproblematiek.
Een delegatie van de SP Zuidoost, bestaande uit Noush Saranjam en Evert Hartog heeft op maandag 12 december een bezoek gebracht aan de MaDi vestiging gevestigd op Kempering 100B voor Amsterdam Zuidoost en Diemen. We hebben gesproken met mevrouw Dr. J. Hooi, directeur, mevrouw M. Wennekes, manager ouderenwerk en mevrouw M. Kogeldans manager schuldhulpverlening.
Doel van het bezoek was de oorzaken van de armoede beter te leren kennen en te onderzoeken wat de deelraad kan doen om de armoede terug te dringen.

Lees verder
17 december 2005

Onrust in deelraad Zuidoost

Maandag 12 december jl. werd bekendgemaakt dat drie raadsleden in zuidoost wegens onvrede met het beleid van hun partij de overstap hebben gemaakt van respectievelijk PvdA, VVD en Groenlinks naar Leefbaar Zuidoost (LZO). Daarnaast is 1 VVD raadslid uit de VVD fractie gestapt en voor zichzelf verder gegaan.
LZO is nu met 8 zetels, tot de komende verkiezingen bijna zo groot als de PvdA (9 zetels). De coalitie van PvdA, VVD en CDA, heeft haar meerderheid verloren. Doordat de belangrijkste beslissingen (o.a. de begroting voor 2006) al zijn genomen en doordat de raadsverkiezingen voor de deur staan zal de verschuiving geen directe gevolgen hebben.

Lees verder

Pagina's

U bent hier