h

Zuidoost

 

2 juli 2012

SP viert 10 jaar Ganzenpoort

Winkelcentrum Ganzenpoort bestaat 10 jaar en men wilde dit vieren met braderie, muziek, kinderpret en de SP was daarbij. Mensen komen iedere week van ver buiten de stad om deze markt te bezoeken, dus met de verkiezingen in zicht was dit een goede gelegenheid om de SP onder de aandacht te brengen.

Lees verder
8 juni 2012

Buurten in woonzorgcentrum Nellestein

Leden van de SP zijn langsgegaan bij woonzorgcentrum Nellestein om te vragen naar de ervaringen van bewoners tijdens het Open Air Festival in het Gaasperpark, dat dit jaar voor de tweede keer werd gehouden. Wethouder Gehrels is al op de hoogte gesteld van de schade aan de bijzondere en kwetsbare natuur door dit festival. Daarnaast hebben bewoners van Zuidoost klachten over geluidsoverlast en het feit dat het Gaasperpark twee weken deels niet toegankelijk was voor gewone recreatie.

Lees verder
14 mei 2012

Houdt rekening met natuur Gaasperplas

De SP vindt dat er bij de organisatie van grote evenementen meer rekening moet worden gehouden met de natuur. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Wij vinden festivals hartstikke leuk, maar het is niet goed als het ten koste gaat van de natuur. Als blijkt dat een festival ernstige schade aanbrengt aan de natuur is het verstandig een betere plek te zoeken." Wethouder Gehrels is het hiermee eens en zegde donderdag toe hierover in gesprek te gaan met de stadsdelen.

Lees verder
11 maart 2012

Bissesar verder als onafhankelijk raadslid

Randjan Bissesar heeft besloten om de SP de rug toe te keren, en als onafhankelijk raadslid verder te gaan in de stadsdeelraad van Zuidoost. Nadat hij betrokken raakte bij een vechtpartij in buurtcentrum Vikaash, vroeg het afdelingsbestuur van de SP Amsterdam hem terug te treden als raadslid. De SP vindt geweld niet passen bij een volksvertegenwoordiger en constateerde dat de geloofwaardigheid van Bissesar ernstig is aangetast. Bissesar heeft aangegeven geen gehoor te geven aan het verzoek van de afdeling, en als onafhankelijk raadslid door te gaan.

Lees verder
2 maart 2012

SP veroordeelt gebruik van geweld bij deelraadslid Zuidoost

Het afdelingsbestuur van de Amsterdamse SP heeft het geweld dat het SP-deelraadslid in Zuidoost, Randjan Bissesar, drie weken geleden heeft gebruikt bij een vechtpartij in buurtcentrum Vikaash veroordeeld. Naar aanleiding van de bevindingen van een onderzoekscommissie omtrent de gebeurtenissen heeft de SP besloten Bissesar te vragen om terug te treden als deelraadslid. Het gebruik van geweld past niet bij een raadslid van de SP, waardoor Bissesar niet langer in die hoedanigheid kan blijven optreden.

Lees verder
20 februari 2012

Situatie Vikaash

SP-fractievoorzitter Randjan Bissesar is volgens berichten betrokken geweest bij een handgemeen in buurtcentrum Vikaash. De SP vindt het gebruik van geweld niet passend bij een volksvertegenwoordiger voor deze partij en onderzoekt daarom wat er exact is voorgevallen. Het afdelingsbestuur zal zich vervolgens beraden over eventuele vervolgstappen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onze afdelingsvoorzitter: paulavandijnen@gmail.com, 06-12021202.

Lees verder
2 februari 2012

SP doet onderzoek op de markt

Typisch voor Zuidoost zijn de verschillende markten verspreid over het stadsdeel, maar al geruime tijd staan deze markten ter discussie in de deelraad. Over het verdwijnen of behouden van de markt bij Kraaiennest wordt op 7 februari in de raad gesproken. Deze beslissing staat in het licht van een groter plan omtrent de markten. Er staan verschillende belangen op het spel, namelijk die van de nieuwe winkeliers, de marktondernemers, het stadsdeel, de bezoekers van de markt en omwonenden. Maar onder deze verschillende groepen is ook verdeeldheid. Om te weten te komen wat de bezoekers van de markt nu echt vinden ging de SP vrijdag op onderzoek uit.

Lees verder
29 november 2011

Buurten in Nieuw Grunder: buurtambassadeurs

Afgelopen zaterdag gingen een aantal SP leden uit Zuidoost buurten in nieuw Grunder. In de relatief nieuwe woonwijk Nieuw Grunder is in mei een project met buurtambassadeurs gestart. Dit zijn 'ambassadeurs van de leefbaarheid', zij bevorderen de betrokkenheid van buurtbewoners en zijn tevens een schakel tussen bewoners en andere organisatie, zoals de overheid. De SP ging zaterdag buurten bij de bewoners om te informeren naar de ervaringen met de buurtambassadeurs. Ook werd meteen gevraagd wat de bewoners verder van de wijk vonden.

Lees verder
21 oktober 2011

Werkhandschoenen in Ganzenpoort

Op de markt van Ganzenpoort in Zuidoost was veel steun voor de actie 'Armoede werkt niet'. Veel mensen wilden een werkhandschoen tekenen om daarmee te protesteren tegen de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening.

Lees verder
1 september 2011

Kleiburg en zijn bewoners verdienen respect en goede zorg

Woningcorporatie Rochdale geeft al maanden geen uitsluitsel over de toekomst van de Bijlmerflat Kleiburg. Ondertussen worden zittende bewoners van de flat geconfronteerd met wanbeleid van de verhuurder: onderhoud wordt niet meer gepleegd en trappenhuizen worden niet meer schoongemaakt. SP-fractieleider Randjan Bissesar vraagt de corporatie met een open brief, onder meer in Het Parool, om opheldering.

Lees verder

Pagina's

U bent hier