h

Zuidoost

 

2 maart 2012

SP veroordeelt gebruik van geweld bij deelraadslid Zuidoost

Het afdelingsbestuur van de Amsterdamse SP heeft het geweld dat het SP-deelraadslid in Zuidoost, Randjan Bissesar, drie weken geleden heeft gebruikt bij een vechtpartij in buurtcentrum Vikaash veroordeeld. Naar aanleiding van de bevindingen van een onderzoekscommissie omtrent de gebeurtenissen heeft de SP besloten Bissesar te vragen om terug te treden als deelraadslid. Het gebruik van geweld past niet bij een raadslid van de SP, waardoor Bissesar niet langer in die hoedanigheid kan blijven optreden.

Lees verder
20 februari 2012

Situatie Vikaash

SP-fractievoorzitter Randjan Bissesar is volgens berichten betrokken geweest bij een handgemeen in buurtcentrum Vikaash. De SP vindt het gebruik van geweld niet passend bij een volksvertegenwoordiger voor deze partij en onderzoekt daarom wat er exact is voorgevallen. Het afdelingsbestuur zal zich vervolgens beraden over eventuele vervolgstappen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onze afdelingsvoorzitter: paulavandijnen@gmail.com, 06-12021202.

Lees verder
2 februari 2012

SP doet onderzoek op de markt

Typisch voor Zuidoost zijn de verschillende markten verspreid over het stadsdeel, maar al geruime tijd staan deze markten ter discussie in de deelraad. Over het verdwijnen of behouden van de markt bij Kraaiennest wordt op 7 februari in de raad gesproken. Deze beslissing staat in het licht van een groter plan omtrent de markten. Er staan verschillende belangen op het spel, namelijk die van de nieuwe winkeliers, de marktondernemers, het stadsdeel, de bezoekers van de markt en omwonenden. Maar onder deze verschillende groepen is ook verdeeldheid. Om te weten te komen wat de bezoekers van de markt nu echt vinden ging de SP vrijdag op onderzoek uit.

Lees verder
29 november 2011

Buurten in Nieuw Grunder: buurtambassadeurs

Afgelopen zaterdag gingen een aantal SP leden uit Zuidoost buurten in nieuw Grunder. In de relatief nieuwe woonwijk Nieuw Grunder is in mei een project met buurtambassadeurs gestart. Dit zijn 'ambassadeurs van de leefbaarheid', zij bevorderen de betrokkenheid van buurtbewoners en zijn tevens een schakel tussen bewoners en andere organisatie, zoals de overheid. De SP ging zaterdag buurten bij de bewoners om te informeren naar de ervaringen met de buurtambassadeurs. Ook werd meteen gevraagd wat de bewoners verder van de wijk vonden.

Lees verder
21 oktober 2011

Werkhandschoenen in Ganzenpoort

Op de markt van Ganzenpoort in Zuidoost was veel steun voor de actie 'Armoede werkt niet'. Veel mensen wilden een werkhandschoen tekenen om daarmee te protesteren tegen de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening.

Lees verder
1 september 2011

Kleiburg en zijn bewoners verdienen respect en goede zorg

Woningcorporatie Rochdale geeft al maanden geen uitsluitsel over de toekomst van de Bijlmerflat Kleiburg. Ondertussen worden zittende bewoners van de flat geconfronteerd met wanbeleid van de verhuurder: onderhoud wordt niet meer gepleegd en trappenhuizen worden niet meer schoongemaakt. SP-fractieleider Randjan Bissesar vraagt de corporatie met een open brief, onder meer in Het Parool, om opheldering.

Lees verder
11 juli 2011

Stadsdeel moet Open Air volgend jaar op andere plek organiseren

De SP wil dat het bestuur van Zuidoost geen evenementen meer organiseert in het Gaasperpark. Duoraadslid Freddy Lap: "Het evenement Amsterdam Open Air festival heeft veel schade aan de natuur veroorzaakt. Daarnaast hebben omwonenden veel overlast ervaren. We willen dat het stadsdeel zich bewust is van de grote schade aan de natuur en dat het bestuur een nieuwe afweging maakt over het organiseren van evenementen in dit park."

Lees verder
1 juli 2011

Geslaagde ledenavond

Op 25 juni 2011 heeft de Actieve Leden Groep van Zuidoost een ledenavond gehouden voor leden. De opkomst was niet zo groot, maar er was een leuke uitwisseling tussen leden. Een lid bleek bijvoorbeeld vrijwilliger te zijn op een school waar een ander lid werkzaam is.

Lees verder
23 maart 2011

Betaald parkeren in Zuidoost? Nee!

De SP is tegen de invoering van betaald parkeren in Zuidoost. Volgens fractievoorzitter Randjan Bissesar is er geen onderzoek gedaan naar de parkeerdruk en zijn bewoners niet gehoord over de plannen. Bissesar: "Betaald parkeren is een onnodige extra lastenverzwaring voor de bewoners van Zuidoost."

Lees verder
31 januari 2011

SP telt aantal uitstappers op nieuwe halte Langerhuize

De SP zal op een aantal willekeurig gekozen dagen tussen 7.00 en 9.00 uur s ochtends het aantal uitstappende busreizigers tellen op de halte Langerhuize (beide richtingen). De uitslag van de tellingen zal binnenkort bekend worden gemaakt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier