h

Zuidoost

 

4 september 2009

Rappers of Bijlmerbewoners zijn geen holbewoners

SP-deelraadslid Evert Hartog heeft nooit gezegd dat rappers of bewoners van stadsdeel Zuidoost in het algemeen “holbewoners” zijn, zoals de rapper Gikkels in zijn nummer 'Doofpot' doet voorkomen. Er bestaat ook geen enkel verband tussen de uitspraak van Hartog dat er bij enkele groepen in Zuidoost een "primitieve holbewonercultuur" heerst en de uitlatingen van politiecommissaris Welten dat de schietincidenten voortkomen uit de rapcultuur. Hartog: "De gedachte dat rappers de oorzaak van de schietincidenten zijn is naef en onterecht. De SP heeft niet voor niets direct afstand genomen van de uitspraak van Welten."

Lees verder
26 augustus 2009

Geen lapwerk, maar echte maatregelen tegen criminaliteit

Zuidoost is de afgelopen tijd opgeschrikt door diverse schietincidenten, waarbij zelfs dodelijke slachtoffers waren te betreuren. Voor de SP was dit reden om in de deelraad en via de presidiumvergadering aanvullende vragen te stellen over wat de centrale stad en het dagelijks bestuur in ons stadsdeel van plan zijn hieraan te doen.

Lees verder
6 juli 2009

PvdA wenst zich niet aan regels te houden

Met alleen de steun van de coalitiepartijen PvdA en VVD heeft de stadsdeelraad Zuidoost op 30 juni voor de bouwplannen gestemd. Een voorstel van de SP, pas te starten met de voorbereidingen van de locaties als aan alle regelgeving is voldaan, werd alleen door de oppositie gesteund.

Lees verder
9 juni 2009

Harde kritiek SP op bouwplannen Zuidoost in de groengebieden

Tijdens de commissievergadering van 4 juni heeft de fractie van de SP zich zeer fel gekeerd tegen de voorgenomen vernieling van het centraal park en de natuur aan de zuidzijde van de Gaasperplas ten behoeve van de bouw van dure koopwoningen. De bouwplannen van het stadsdeelbestuur zijn onrealistisch en zonder enige vorm van overleg met de bewoners tot stand gekomen.

Lees verder
5 mei 2009

Vier activiteitencentra in Zuidoost veel te weinig

Tijdens een tumultueuze raadsvergadering van 21 april jl. heeft de SP stevige kritiek geuit op het accomodatieplan waarin in Zuidoost vier 'Community Centra' worden gerealiseerd, ten koste van andere activiteitencentra. "De SP is voorstander van kleinschalige en goedkopere voorzieningen voor iedereen en in elke buurt, die makkelijk bereikbaar zijn voor alle bewoners," aldus fractievoorzitter Noush Saranjam. "Vier centra voor heel Zuidoost zijn er dan ook veel te weinig."

Lees verder
27 april 2009

Stop bouwplannen in het groen

De SP wil dat de grenzen van het groen keihard worden vastgelegd daarbinnen mag niet worden gebouwd. Die grenzen lopen langs de huidige grenzen van het centraal park en het Gaasperpark. Dus niet bouwen langs de zuidoever en niet bouwen in het centraal park. De parkgebieden moeten in hun geheel deel gaan uitmaken van de hoofdgroenstructuur.

Lees verder
26 april 2009

Buurten in Venserpolder: Te weinig voorzieningen voor jeugd

Venserpolder is een kinderrijke buurt, maar voorzieningen voor de jeugd ontbreken. Dat bleek uit gesprekken met bewoners die SP'ers voerden toen zij met de Rooie Amsterdammer langs de deuren gingen in het huizenblok tussen de Albert Camuslaan en de Anatole Francesingel.

Lees verder
17 april 2009

Marktkooplui krijgen vergunning terug

Op aandringen van de SP heeft een grote groep marktkooplui in Amsterdam Zuidoost de vergunningen die zij onlangs waren kwijtgeraakt teruggekregen. De vergunningen waren ingetrokken omdat de kooplui een betalingsachterstand hadden, maar die hebben zij al enige tijd geleden ingelopen. "Dit is star beleid van het stadsdeel, het had die vergunningen niet hoeven intrekken", aldus SP-deelraadslid Evert Hartog.

Lees verder
8 april 2009

No Span, gewoon SP!

Zondag 5 april organiseerde de SP een informatiebijeenkomst in Zuidoost. SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel leidde deze bijeenkomst waar er vooral gesproken werd over onderwerpen die Surinaamse Nederlanders aangaan. De bijeenkomst werd druk bezocht, ongeveer 300 mensen kwamen om te horen waar de SP voor staat. De grote hoeveelheid mensen, de hapjes en drankjes en muziek maakten de middag tot een gezellig geheel.

Lees verder
19 maart 2009

Spreek in tegen bouwplannen Gaasperdam

Stadsdeel Zuidoost heeft plannen voor de bouw van 5000 of meer woningen in Gaasperdam. De mogelijkheid bestaat dat hier woontorens van 30 verdiepingen en 100 meter hoog gebouwd gaan worden. Maar ook de geplande flatgebouwen van 10 verdiepingen zullen het landelijke woonkarakter van Gaasperdam onherstelbaar vernietigen en diep ingrijpen in de recreatiemogelijkheden. Samen met de rest van de oppositie in het stadsdeel verzet de SP zich hiertegen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier